Deze cursus vindt plaats in Gouda vanaf maandag 10 april 2017. De cursus is bedoeld voor direct betrokkenen van iemand met psychische problemen.

De cursus heeft als doel het verminderen van de belasting van volwassen mantelzorgers van mensen met psychische problemen door het vergroten van de grip op het leven. Het gaat om een cursus met voorlichting, training, begeleiding en lotgenotencontact. Er is onder andere aandacht voor het vergroten van de kennis over het psychisch functioneren, het verbeteren van communicatieve vaardigheden, het onderkennen van het belang van eigen behoeften en het onderkennen van het belang van sociale steun. Onderzoek toont aan dat deelnemers beduidend minder belasting ervaren en hun welbevinden is toegenomen. Dit heeft tevens een positieve invloed op de persoon die zelf te maken heeft met psychische problematiek Aan de cursus kunnen maximaal tien personen deelnemen. Voorafgaand aan de cursus vindt een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats.

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf uur. De kosten voor deelname bedragen € 20,- (voor cursusmateriaal).

Praktische informatie

Datum: maandag 10 april
Locatie: Jac. P. Thijsselaan 45, Gouda
De organisatie van de cursus is in handen van het Samenwerkingsverband GGZ Voorlichting in de regio Midden-Holland.

Aanmeldingen en vragen zijn welkom via de afdeling Preventie, e-mail preventie.gouda@rivierduinen.nl of telefoonnummer 0182 56 36 00.

De bijeenkomsten worden begeleid door Trudi Belgraver (autismedeskundige) en Lianne Engelen (ervaringsdeskundige). Aanmelden is niet nodig.

Autisme… het is niet altijd goed uit te leggen wat het betekent voor degene die het heeft, maar ook voor zijn of haar omgeving niet.
Het kan daarom fijn zijn om mensen te treffen die hetzelfde meemaken. Het uitwisselen van tips, ervaringen is heel waardevol en staan centraal deze bijeenkomsten.

Wanneer: 7 maart (daarna iedere eerste dinsdagochtend van de maand)
Tijd: aanvang 19.30 uur
Waar: Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3 in Waddinxveen
Contactinformatie: Danielle Schipper E d.schipper@paletwelzijn.nl of T 088 02 34 226

Ontspannen is voor iedereen belangrijk. Het is nodig om in balans te blijven.
Marion van den Eijnden leert je tijdens deze workshop, hoe je in het “drukke” dagelijkse leven toch momenten van ontspanning kunt pakken.
Naast praktische informatie, tips en trucs, zal zij ook oefeningen doen die zij veelvuldig in haar eigen praktijk gebruikt. Toegang is gratis!

ontspanning_2

De workshop vindt plaats op donderdag 9 maart van 10.00 tot 12.00 uur in het Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen
Aanmelden kan zolang er plaats is tot 8 maart via d.schipper@paletwelzijn.nl of T 088 0234226

ZoSamen Palet Welzijn organiseert op maandagavond 27 februari een Mantelzorgcafé van 19.30  – 21.30 uur. Je bent van harte welkom in de recreatieruimte van Palet Welzijn, Zanzibarplein 5, tegenover verpleeghuis WZH Oosterheem te  Zoetermeer.

Combineer je als mantelzorger jouw  zorgtaken met een betaalde baan? Dan ben je niet de enige; één op de zes werknemers doet dit, in de zorgsector zelfs één op de vier. De combinatie van werk en zorg is voor veel mensen lastig. Bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar overlappen. En omdat het veel energie kost. Tijdens het Mantelzorgcafé kun je  ervaringen delen onder leiding van Mantelzorgcoördinator Wicorel Koning van ZoSamen en krijg je informatie en een aantal tips om de combinatie van werk en mantelzorg makkelijker te maken.

Het mantelzorgcafé is gratis, bedoeld voor mensen die intensief zorgen voor iemand in hun gezin, familie of vriendenkring die (chronisch) ziek, beperkt of hulpbehoevend is. Heb je interesse in dit thema, meld je dan aan met naam, postcode en telefoonnummer op E registratie@zosamen.nl

ZoSamen ondersteunt mantelzorgers in Zoetermeer en biedt informatie, advies, ondersteuning en respijtzorg.  Als  Zoetermeerse mantelzorger kun je je aanmelden door je te registreren op de website  www.zosamen.nl of te bellen met het informatienummer van ZoSamen 0800-0200401.

mzc

Na registratie ontvang je vier keer per jaar onze nieuwsbrief en blijf je op de hoogte van onze activiteiten voor mantelzorgers.

De gemeente Olst-Wijhe mag een moeder niet verplichten tot gratis mantelzorg voor haar inwonende, volwassen zoon die aan schizofrenie lijdt. Dat bepaalde de meervoudige kamer van de rechtbank in Zwolle. Zo schrijft Stentor op 15 februari.

De zoon behoudt daardoor het recht op een persoonsgebonden budget (pgb). De gemeente had het pgb ingetrokken omdat die van mening was dat de moeder gratis zorg kon verlenen. De zoon zou alleen bij professionele hulp recht houden op zijn pgb. De bestuursrechter oordeelde daar anders over.

Onlangs oordeelde de Centrale Raad van Beroep al dat Gemeente Etten-Leur niet van een uitwonende dochter mag eisen dat zij onbetaald en als mantelzorger  het huishouden voor haar hulpbehoevende moeder doet.

Mezzo is blij met deze uitspraken. Onderzoek welke zorg de mantelzorger kan en wil bieden hoort bij het maatwerkgesprek (keukentafelgesprek). Maar het is belangrijk dat de gemeente mantelzorg niet verplicht, want iedereen moet op zijn of haar eigen manier kunnen zorgen.

vonnis

(bron:mezzo.nl)