Help! Mijn oma heeft Alzheimer. Op het eerste gezicht leek het alsof mijn oma niet was veranderd. Langzaam aan veranderde er toch wat. Oma werd een beetje achterdochtig, vertelde steeds vaker over Duitse soldaten en wist vaak niet meer of zij al gegeten had. Maar hoe moest ik reageren?

De NTR ontwikkelde een korte cursus met tips over omgaan met Alzheimer. In de cursus worden situaties nagespeeld die een goed beeld geven van de dagelijkse werkelijkheid van Alzheimer-patiënten in hun omgeving.

De gemeente Zoetermeer heeft aandacht voor jonge mantelzorgers tussen de 8 en 18 jaar met een speciale waarderingsactie. Ook jonge mantelzorgers verdienen waardering voor hun bijdrage in de zorg voor een zieke ouder, broertje, zusje, opa of oma. Op zaterdag 1 april is 2BeCool met een coole act aanwezig in de hoofdbibliotheek in Zoetermeer om de eerste waarderingen persoonlijk uit te reiken. Tussen 13.00 en 14.30 uur kun je jezelf of iemand anders bij 2BeCool aanmelden voor de waardering voor jonge mantelzorgers. Je vindt 2BeCool op deze dag in het leescafé op de begane grond.

Een jonge mantelzorger aanmelden
Met de waarderingsactie kan iedereen die een jonge mantelzorger kent, zoals jouw familie, leerkrachten, vrienden en vriendinnen, thuiszorgmedewerkers en jouw huisarts, zijn of haar waardering laten blijken aan hem/ haar.

Ben of ken jij een jonge mantelzorger tussen de 8 en 18 jaar? Geef hem/ haar dan op voor de waardering via www.2becool.nl .
De waardering voor jonge mantelzorgers bestaat uit een bioscoopbon, goed voor een bezoek voor 2 personen. ZoSamen is er voor mantelzorgers, (zorg)vrijwilligers en voor iedereen die hulp vraagt, geeft of aanbiedt.

Gerard Nederpelt, directeur van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, schreef een blog voor Jong en Veer.

“Nergens werken zoveel mantelzorgers als in de zorg: 1 op de 3 zorgt ook thuis voor een ander. Wat zijn de consequenties voor de sector? Gerard Nederpelt, directeur van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn: “Juist zorgmedewerkers worden de komende jaren nog meer belast. Mantelzorg moet daarom meer bespreekbaar worden gemaakt.”

Het is eerder de vrouw dan de man die thuis voor hulpbehoevende ouders of kinderen zorgt. In de thuiszorg, de ziekenhuizen of de GGZ is gemiddeld 80 procent van de medewerkers vrouw. “Dus in de zorgsector waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn, heb je sowieso te maken met relatief veel medewerkers met mantelzorgtaken”, concludeert Nederpelt. “De komende jaren zal de druk op mantelzorgers alleen maar toenemen, omdat de overheid veel meer taken bij de burger legt. Dat betekent extra belasting voor zorgmedewerkers.”

Klik hier om het hele blog te lezen.

De mantelzorger heeft een zware taak: zorg verlenen aan een nabij persoon, vaak 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit vraagt erg veel, lichamelijk én geestelijk. Voor vrije dagen en vakantie is vaak weinig gelegenheid. Daarom organiseert Herberg Welgelegen op vrijdag 19 tot en met zondag 21 mei 2017 opnieuw speciaal een partnerweekend mantelzorger, geheel verzorgd inclusief ontbijt, lunch en diner!

Met onze zorg, onze prachtige locatie en het geheel vrijblijvend programma doen wij onze uiterste om best mantelzorgers en partners extra in de watten te leggen. Wanneer nodig, kunnen wij door onze samenwerking met Buurtzorg, de verpleegkundige zorg in Herberg Welgelegen voor u verrichten.

Wij bieden voor dit weekend een programma aan. Natuurlijk heeft u de ruimte, een deel van het programma over te slaan, omdat u deze tijd op een andere manier wilt besteden. Wij denken graag met u mee!

Klik hier voor meer informatie en het gehele programma.

Training voor vrijwilligers in zorg en welzijn

Mantelzorgcentraal en SAM bieden dit voorjaar de training voor vrijwilligers in zorg en welzijn aan. De training geeft o.a. antwoordt op de volgende vragen:

Wat houdt een zorg- en respijtvrijwilliger in? Wat mag ik wel en wat mag ik niet als vrijwilliger? Wat kan ik verwachten als vrijwilliger? Hoe moet ik omgaan met signalen in een zorgsituatie? Hoe kan ik de mantelzorger het beste ondersteunen?

In deze training staat het uitwisselen en delen van ervaringen en kennis centraal binnen een interactief programma.

Datum en tijd: donderdag 13 april, 13.30 tot 16.30 uur.
Locatie: nog niet bekend.

Graag aanmelden via  E. info@mantelzorgcentraal.nl (o.v.v. training vrijwilligers zorg en welzijn) of T. 088 023 4221