De gemeente Gouda heeft in samenwerking met Mantelzorgcentraal de eerste financiële zakboekjes van Mezzo uitgedeeld aan de mantelzorgers die bij de themabijeenkomst Financiën en Regelingen afgelopen donderdag zijn geweest. Mantelzorgers die afgelopen donderdag niet bij de bijeenkomst waren maar wel bij ons aangemeld staan ontvangen automatisch deze week het financieel zakboekje thuis op de mat.

Bent u wel mantelzorger maar staat u nog niet aangemeld? Meld u dan hier aan.
U ontvangt bij aanmelding automatisch de mantelzorgpas en het financiële zakboekje.

Het financiële zakboekje van Mezzo
Het financiële zakboekje van Mezzo biedt u als mantelzorger een overzicht van regelingen die van invloed zijn op uw financiële situatie als mantelzorger. Van Wmo, pgb, tot aftrek van parkeerkosten en belastingvrije schenkingen. Met dit zakboekje kunt u met meer kennis uw belastingaangifte (laten) doen of uw vragen stellen bij (gemeentelijke) instanties.

Je familie en vrienden verzorgen je zo goed als het kan, maar dat valt niet altijd mee. Als het levenseinde nadert en de zorg intensiever wordt, kunnen zij fysiek en emotioneel overbelast raken. Of misschien is uw sociale kring klein of kunnen mensen om je heen door omstandigheden niet bijspringen. Vrijwilligers kunnen veel voor jouw en je naasten betekenen. Samen met de mantelzorgers maken zij je leven zo aangenaam mogelijk. Vrijwilligers staan onder leiding van professionele coördinatoren en zijn opgeleid aan de academie VPTZ Nederland. De VPTZ-academie Midden Holland verzorgt voortdurend na- en bijscholing.

Wat doet een VPTZ-vrijwilliger: hij/zij vult uw sociale netwerk aan, is erin getraind zich aan je wensen en behoeften aan te passen, doet niets ongevraagd, is bij je als je mantelzorger werkt, een boodschap doet of slaapt, ondersteunt en verricht eenvoudige zorgtaken en geeft jouw en je naasten rust in uw laatste levensfase.

Thuis sterven kan als degene die voor je zorgt tijdig steun krijgt; vrijwilligers stemmen de ondersteuning af op jouw behoeften en wensen en op die van uw mantelzorgers. Als je huis een wooncentrum is, kunt u ook op onze hulp rekenen. U hoeft geen moment alleen te zijn.

Wij zijn er voor iedereen met een levensverwachting van drie maanden of korter. Vrijwilligers zijn beschikbaar 7 dagen per week, overdag en in overleg ook ’s nachts, aantal uren in overleg. Wij werken nauw samen met de transferverpleegkundigen van het Groene Hart ziekenhuis, de huisartsen en thuiszorgmedewerkers.

Je wordt goed voorbereid! De training staat gepland op 28 en 29 juni a.s. Is je belangstelling gewekt? Maak dan een afspraak met ons op 0182-358199

Vanaf 1 juni heet ZOG MH (Zorgvragersorganisatie GGZ Midden-Holland) Stichting Kernkracht.

Bekijk de nieuwe website hier!

KernKracht-GoudaFONTS

Wie voor een ander zorgt, is zo nu en dan hard aan vakantie toe. Maar hoe moet dat dan? Als mantelzorger kunt u uw partner of ouder toch niet alleen laten?

Mantelzorgen houdt u langer vol als u er soms even tussenuit kan. Maar wie neemt de zorg dan over? De buren? De familie? Misschien. Maar er zijn ook andere manieren, namelijk met beroepskrachten en vrijwilligers. Zo’n tijdelijke overname van zorg met als doel om u een adempauze te geven noemen we ‘respijtzorg’.  Hoe u tijdelijke opvang regelt, is afhankelijk van de zorgwet waaronder degene voor wie u zorgt, valt.

Lees het hele artikel op de website ikwoonleefzorg.nl

mantelzorgboete

Themabijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen met dementie

Deze bijeenkomsten zijn een samenwerking tussen Prinsenhof en TANDEM, casemanagement bij dementie. Deelname is gratis, aanmelden niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen. Koffie en thee in de brasserie tegen betaling verkrijgbaar.

Heeft u opvang nodig voor uw naaste? Neem dan contact op met Bettina Oudenaarden via T. 0182 595 015 of E. b.oudenaarden@zorgpartners.cl

Programma
13 juni: Als zorgen voor  thuis niet meer gaat

Datum en tijd: elke tweede dinsdag van de maand, 14.00 tot 15.30 uur
Locatie: Prinsenhof, zaal ‘Garenspinnerij’, Anna van Meertenstraat 10 te Gouda.