Wij organiseren de themabijeenkomst mantelzorg en werk op maandag 11 september van 19.15 tot 21.30 in De Buurtstee.  Heeft u vragen over uw mantelzorgtaken in combinatie met het werk, wilt u graag weten welke verlofregelingen er zijn, of weet u niet goed hoe u uw mantelzorgsituatie het beste met uw leidinggevende kunt bespreken? Kom dan 11 september naar de themabijeenkomst!  Deze vragen en meer zullen behandeld worden in deze bijeenkomst.

De koffie staat voor u klaar!

U kunt zich aanmelden door voor vrijdag 8 september een e-mail te sturen naar gouda@mantelzorgcentraal.nl of te bellen naar 088 0234 225.

De dementia-App is een handige, leuke app voor mantelzorgers. Ter ondersteuning van mensen met geheugenproblematiek en hun mantelzorgers stelt de gemeente Zoetermeer gratis gebruik van de Dementia-app beschikbaar.

Op donderdagavond 21 september is de app vrij verkrijgbaar tijdens de viering van Wereld Alzheimer Dag in 2-Home in Zoetermeer. De codes voor het gebruik van de app liggen ook voor je klaar tijdens het spreekuur van de coördinator mantelzorg bij het loket van ZoSamen, iedere maandag tussen 15 en 16 uur in de hoofdbibliotheek.

Met de dementia-App houd je als mantelzorger contact met je naaste, beheer je de agenda en kun je een logboek bijhouden. Degene voor wie je zorgt kan met de dementia-App onder meer met jou beeldbellen, fotoalbums & polygoonjournaals bekijken, maar ook (geheugen)spelletjes spelen.

Met de app blijven mantelzorgers op een prettige manier in contact met degene voor wie je zorgt, maar ook met andere mantelzorgers, familieleden, vrienden en zorgprofessionals.

Voorwaarden

Normaal kost de Dementia-App € 10,00 per jaar per gebruiker, maar de gemeente Zoetermeer biedt geïnteresseerde mantelzorgers als proef een jaar lang gratis toegang tot de app voor 2 gebruikers. Dus voor jou én voor degene waarvoor je zorgt!

Om met het netwerk in contact te blijven zijn er minimaal 2 (betalende) gebruikers en een Android of iOS tablet nodig.

Kijk voor de voorwaarden en de wijze van aanmelding op de website van ZoSamen www.zosamen.nl.

Mantelzorg is een belangrijk thema voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Juist omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mezzo stelde een pamflet op met 5 speerpunten en vraagt politieke partijen deze op te nemen in hun verkiezingsprogramma. De verkiezingen zijn op 21 maart 2018.

Mezzo vraagt in dit pamflet aandacht voor de volgende punten:

  • Mantelzorgwaardering, erkenning van de zorg voor een naaste
  • Keukentafelgesprek, ook altijd aandacht voor mantelzorgers
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning, wegwijzer in wirwar van regels
  • Vervangende zorg (respijtzorg), een broodnodige adempauze
  • Integrale ondersteuning, gemeente als regisseur

Help het pamflet verspreiden

Lokale politieke partijen werken deze zomer aan hun verkiezingsprogramma’s. Daarom brengt Mezzo juist nu de speerpunten mantelzorg onder de aandacht van de politieke partijen. Helpt u ook mee deze speerpunten te verspreiden? Zodat mantelzorgers in alle gemeenten kunnen rekenen op toegankelijke en passende ondersteuning.

Wilt u meer weten?

(bron: www.mezzo.nl)

De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) blijft nog tot 1 januari 2018 van kracht. Nieuwe instroom voor de HHT is dit jaar niet meer mogelijk.

Door communicatie vanuit Vierstroom Hulp Thuis is hierover een onjuist beeld ontstaan en zij betreurt de ontstane verwarring hierover ten zeerste. Om te zorgen dat de huidige gebruikers nog gebruik kunnen maken van de toeslag, heeft het college het subsidieplafond van de regeling verhoogd. Na 1 januari 2018 stopt deze toelage. Het college wil het extra rijksgeld dan voor de huishoudelijke hulp inzetten voor mensen die deze ondersteuning het meeste nodig hebben. Voor inwoners met een reguliere huishoudelijke hulp indicatie verandert er niets.

Huidige gebruikers behouden aantal uren

Via de HHT-regeling kunnen Gouwenaars – die aan de voorwaarden van de regeling voldoen-  tegen een gereduceerd tarief extra hulp in de huishouding inkopen. Het college heeft besloten dat de huidige gebruikers van de Huishoudelijke Hulp Toelage het huidige aantal uren tot eind 2017 blijven ontvangen. Hiervoor wordt het subsidieplafond van de regeling verhoogd. Mensen die huishoudelijke hulp ontvangen via de reguliere indicatie vallen niet binnen de HHT-regeling die hier aan de orde is.

Nieuwe aanvragen of uitbreiding niet mogelijk

Nieuwe instroom in de huishoudelijke hulp toelage is per direct niet meer mogelijk. Ook kunnen huidige gebruikers hun uren voor HHT niet uitbreiden. Wanneer inwoners huishoudelijke hulp nodig hebben, kunnen zij hiervoor een aanvraag doen voor de reguliere huishoudelijke hulp via een beschikking. Het college kiest hierbij dus niet voor de halvering van de uren voor de huidige gebruikers.

Aanbieders betreuren vroegtijdige en onzorgvuldige communicatie

Afgelopen periode bleek dat het huidige budgetplafond niet toereikend zou zijn voor geheel 2017. Door  Vierstroom Hulp Thuis is – tot verbazing van het college – al per brief over een oplossingsrichting gecommuniceerd zonder dat hierover besluitvorming door het college had plaatsgevonden. Hierop volgde ook communicatie vanuit de Leliezorggroep, na gemeentelijke afstemming. Inmiddels hebben de betrokken cliënten een rectificatie ontvangen. Vierstroom Hulp Thuis, Leliezorggroep en de gemeente Gouda betreuren de gang van zaken hierin.

Einde regeling per 1 januari 2018

In juni 2017 is al besloten door het college om de huidige Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage niet te verlengen per 1 januari 2018 in de huidige vorm en voor de huidige doelgroep. Het geld dat het Rijk beschikbaar stelt voor de regeling blijft de gemeente inzetten voor huishoudelijke hulp. Het college wil het geld voor de huishoudelijke hulp inzetten voor mensen die deze ondersteuning het meeste nodig hebben. Dat is ook de insteek van het nieuwe beleid voor de reguliere huishoudelijke hulp dat per 1 juli 2017 is ingegaan.

Zorgvuldige overgang

De ambitie is om naast het verruimde beleid voor de reguliere huishoudelijk hulp,  een structurele en gerichte regeling te ontwikkelen voor mantelzorgers. Het najaar wil het college graag benutten om ook samen met de Goudse adviesraad sociaal domein (GASD) een regelarme oplossing te ontwikkelen die mantelzorgers ontlast als opvolger van de HHT. Via deze oplossing hebben gebruikers van de HHT voldoende tijd om een (her)indicatie aan te vragen richting 1 januari 2018, indien de huishoudelijke hulp noodzakelijk is in de thuissituatie. Deze herindicatie kan aangevraagd worden bij de gemeente.

Zowel de aanbieders als de gemeente staan klaar om inwoners of gebruikers te woord te staan, als die vragen hebben. Waar nodig voert de gemeente extra keukentafelgesprekken om de persoonlijke situatie door te spreken.

(bron: naar www.gouda.nl)