Als je kind of één van je kinderen extra of intensieve zorg nodig heeft, gaat daar soms alle aandacht naartoe. Kom jij dan toe aan zorgen voor je overige gezinsleden en aan jezelf? Hoe regel jij dat thuis? Op wie kun je een beroep doen?

Tijdens de bijeenkomst ‘Balans’ is er gelegenheid om andere ouders en verzorgers te ontmoeten.  Je kunt tips delen, ervaringen herkennen en er is een luisterend oor.

De bijeenkomst wordt begeleid door een vrijwillige gespreksleider van Opvoeden Samen Aanpakken. Dit is een project van Stichting Piëzo.

Voor wie

Ouders en/of verzorgers van een kind met een (chronische) ziekte of beperking

Waar

Ambachtenwerkplaats

Vrouwenhuiswaard 7, Zoetermeer

Bekijk de routebeschrijving

Wanneer

Woensdag 11 april 2018, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar

Kosten

Geen

Aanmelden

Niet nodig

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Moerman, projectleider Opvoeden Samen Aanpakken:

wendy@stichtingpiezo.nl of bel 06-80055583

mantelzorgwaardering

Mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner van Zoetermeer kunnen de mantelzorgwaardering voor 2018 weer aanvragen. De gemeente Zoetermeer wil hiermee haar waardering laten blijken voor jouw inzet als mantelzorger.

In 2018 bestaat de mantelzorgwaardering uit een éénmalige financiële waardering van € 200. Daarnaast krijg je een ontspannen bijeenkomst aangeboden op zaterdag 10 november 2018. Invulling van deze dag van de mantelzorg is nog niet bekend, houd de website in de gaten.

Hoe kom ik in aanmerking voor een mantelzorgwaardering?

  • Als mantelzorger zorg je onbetaald voor een ziek of gehandicapt familielid, vriend of buur die in Zoetermeer woont.
  • Als mantelzorger verleen je intensieve zorg (meer dan 8 uur per week) voor langere tijd (meer dan 3 maanden).
  • Als mantelzorger ben je 18 jaar of ouder. Ben je jonger dan 18 jaar? Ga dan naar 2BeCool voor mantelzorgwaardering.

Hoe kan ik een mantelzorgwaardering aanvragen?

Via het registratieformulier van Zosamen. Er wordt per mantelzorger 1 waardering gegeven. Aanmelden kan tot en met 15 november 2018. De uitbetaling vindt plaats in de laatste weken van december 2018.

Nu staan er nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser klaar, maar in 2040 loopt dit terug naar 6. Vooral in sterk vergrijzende regio’s zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen wordt de verhouding ongunstiger. Dat blijkt uit de eerste analyse van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het SCP over de toekomst van de mantelzorg.

Zal er in de toekomst voldoende mantelzorg beschikbaar zijn voor ouderen? Deze vraag wordt prangend doordat de bevolking in Nederland (versneld) vergrijst in de komende decennia. Uit de eerste analyse van het PBL/SCP blijkt dat er grote regionale verschillen zijn in het kwantitatieve potentieel voor het geven van mantelzorg.

Mantelzorg in kaart brengen

Om de uitdaging voor het kunnen verlenen van informele zorg in kaart te brengen, is door Zwitserse onderzoekers de maatstaf Oldest Old Support Ratio (OOSR) ontwikkeld: het aantal mensen in de leeftijdsklasse 50 tot 75 gedeeld door het aantal mensen van 85 jaar en ouder. Deze indicator wordt gebruikt als maat voor hoeveel mensen potentieel in staat zijn informele zorg te bieden aan één hoogbejaarde. Ook in Nederland blijken de meeste mantelzorgers tussen de 50 en 75 jaar oud en zijn ouderen die mantelzorg behoeven veelal 85-plus.

In 1975 stond de zorgratio voor Nederland nog op 30, maar hierna zette een sterke daling in waardoor het cijfer in 2015 terecht is gekomen op 15. In de toekomst gaat de daling verder en zal in 2040 naar verwachting op 6 uitkomen. Dit betekent dat het aantal potentiële zorgverleners voor elke hoogbejaarde de afgelopen 30 jaren halveerde en de komende decennia nog sterker zal dalen.

Potentieel voor mantelzorg verschilt regionaal

In sommige regio’s zoals in Groot-Amsterdam zijn er in 2040 naar verwachting 8 potentiële mantelzorgers beschikbaar voor elke 85-plusser. Hier staat tegenover dat in sterk vergrijzende regio’s als Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen de indicator juist in 2040 minder gunstig dan landelijk uitkomt, met 5 potentiële mantelzorgers in 2040.

Momenteel is het potentieel voor mantelzorg al laag in gemeenten zoals Laren, Wassenaar, Bloemendaal en De Bilt, waar relatief veel 85-plussers wonen. In 2040 ligt het vooral laag in diverse krimpgemeenten aan de rand van Nederland.

kaart 2015 en 2040 van aantal mensen van 50-75 jaar per aantal mensen van 85+

Meerjarig onderzoek

Het SCP en het PBL zijn gezamenlijk een meerjarig onderzoek over de toekomst van de mantelzorg gestart. De eerste stap is het in beeld brengen van het potentieel aan zorgverleners voor de informele zorg. Vervolgonderzoek zal de vraag naar mantelzorg en het aanbod van informele helpers (mantelzorg, vrijwilligers) verder in kaart brengen.

Meer cijfermatige gegevens over de ontwikkeling van de Oldest Old Support Ratio is te vinden op de website van de regionale bevolkingsprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving.

(bron: https://www.scp.nl)