In Gouda biedt Sociale BelastingsHulp Gouda (sbhg) betaalbare professionele belastinghulp aan iedereen. Ook aan mensen met een zeer laag inkomen.

 

‘Fijn dat we de kosten pas hoefden te betalen nadat we geld van de belastingdienst had ontvangen. ‘

 

Sociaal spreekuur

De Sociale BelastingsHulp Gouda heeft op 2 locaties een sociaal spreekuur. Bij een afspraak op het sociaal spreekuur worden de kosten voor het verzorgen van een belastingaangifte uitsluitend in rekening gebracht als je hierdoor minimaal het dubbele van onze kosten aan geld terug ontvangt van de belastingdienst!

  • Als je wilt hoef je de kosten past te voldoen nadat de belastingdienst de teruggaaf op je rekening heeft gestort.
  • En eventueel komt er iemand voor hulp aan huis, zonder extra kosten in de regio Gouda.

Bekijk alles rustig op de website van Sociale BelastingsHulp Gouda.

De gemeente Gouda is blij met jouw inzet als mantelzorger. Jij bent namelijk onmisbaar! Ben jij aangemeld als mantelzorger in Gouda? Dan ontvang je komende week een brief met jouw registratiebewijs en regelingen voor mantelzorgers. Bewaar deze brief goed! Als waardering voor al jouw zorgen ontvang je vanuit de gemeente Gouda de Rotterdampas. Daarnaast kun je gebruik maken van het Vierstroomledenaanbod.

Lees verder over de waardering voor alle Goudse mantelzorgers.

 

Het merendeel van de mantelzorgers (78%) maakt kosten om voor een ander te zorgen. Denk hierbij aan reiskosten. Bijna 20% van de mantelzorgers heeft het financieel (zeer) krap.

Bij bijna 1 op de 3 (29%) mantelzorgers lopen de kosten op tot meer dan 100 euro per maand. De overheid ziet graag dat we meer voor elkaar gaan zorgen, maar ook mantelzorg heeft een prijs. Daar moet meer aandacht voor zijn.

Reiskostenvergoeding

Misschien is het wel de meest gestelde vraag aan de Mantelzorglijn: ‘Bestaat er een reiskostenvergoeding nu ik 3 keer in de week naar mijn moeder rijd om voor haar te zorgen?’. Het antwoord hierop is ‘nee’.

MantelzorgNL ziet dat veel mensen een mantelzorgtaak op zich nemen. Bijvoorbeeld om voor hun ouders op leeftijd te zorgen. Maar lang niet altijd wonen zij dicht bij elkaar in de buurt. Wanneer de zorg langdurig en intensief wordt, lopen deze kosten aardig in de papieren. 19% moet er andere dingen voor laten, 12% heeft het krap en 6% komt hierdoor geld tekort.

Onzichtbare kosten

In het begin sta je er misschien nog niet zo bij stil, maar bij een langdurige en intensieve zorgtaak kunnen reiskosten flink oplopen. Wanneer dit financieel voor problemen gaat zorgen is het belangrijk om dit soort onzichtbare kosten serieus te nemen. Bijvoorbeeld door als aankomend mantelzorger te bedenken hoe die kosten in de toekomst kunnen worden opgevangen.

‘Als mensen omwille van de hoge (reis)kosten genoodzaakt zijn om niet – of minder – te gaan zorgen, schiet de participatiesamenleving echt zijn doel voorbij.’ 

Liesbeth Hoogendijk, directeur van MantelzorgNL

Tips

Lees in de factsheet Financiële gevolgen van mantelzorg 6 tips waarmee je op reis- en parkeerkosten kunt besparen.

Wil je de uitkomsten inzien van deze enquête? 

Uitkomsten Mijnkwaliteitvanleven.nl themavragenlijst mantelzorg 2018

Bron MantelzorgNL.

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken.

Inkomen of vermogen telt niet meer mee

In 2019 wordt er niet gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken.

Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage

Ben je getrouwd of heb je een partner? En is minimaal 1 van jullie nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoef je géén eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Bereik je in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt je eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.

Eigen bijdrage voor ondersteuning op maat

Je betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, voor een scootmobiel, of voor collectief vervoer zoals de regiotaxi. En voor zorg die jezelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen onder de eigen bijdrage.

De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen blijft hetzelfde.

Gemeente kan eigen bijdrage verlagen

De gemeente bepaalt of inwoners een eigen bijdrage moet betalen. De gemeente kan de eigen bijdrage ook verlagen voor haar inwoners. Of bepalen dat iemand geen eigen bijdrage hoeft te betalen, bijvoorbeeld omdat die persoon een laag inkomen heeft.

Heb je een laag inkomen? Bekijk de mogelijkheden.

Lees meer over de Wmo in 2019.

Bron het CAK.

In januari 2019 start er een cursus voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders. Deze kinderen, vaak afgekort tot KOPP/KVO, merken veel van de problemen van hun ouders.

Tijdens deze cursus leren kinderen wat de ziekte van hun ouder inhoudt, en hoe zij er mee om kunnen gaan. Ze ervaren de steun dat ze niet de enige zijn met dit probleem.

In de groep kunnen de kinderen vragen stellen en met elkaar praten over thuis. We gaan het hebben over onderwerpen als:

jonge mantelzorger

  • Wat voor leuke dingen heb je meegemaakt?
  • Welke dingen waren misschien niet zo leuk?
  • Waarom doet je vader of moeder zo?
  • Met wie zou je nog meer kunnen praten?

Er worden veel leuke dingen gedaan waar de kinderen ook iets van leren, zoals een spel, iets oefenen, video kijken en tekenen.

Voor wie

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar die een vader of moeder hebben met psychische problemen en/of verslaving.

Wanneer

Donderdag 31 januari 2019

Waar

Boelekade 19, Gouda

Kosten

Geen

Aanmelden en informatie

Via e-mail preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl of bel met telefoonnummer 0182 – 56 05 25.

Deze cursus bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten. Zowel ouders als verwijzers kunnen kinderen aanmelden.

Ook de jonge mantelzorger hoort er gewoon bij!