Aantal zorgverzekeraars vergoedt particuliere mantelzorg

ASR, ONVZ en Achmea vergoeden met ingang van het nieuwe jaar particuliere mantelzorg in het aanvullende pakket. Andere verzekeraars hebben plannen daarvoor. Het is een positieve ontwikkeling die ouderen helpt langer thuis te blijven wonen.

Anita van Hoorn, vestigings­manager van mantelzorgorgani­satie ‘Saar aan Huis Het Groene Hart’: “We zien de vraag naar zorg veranderen. De groep ouderen die ondersteuning nodig heeft groeit sterk. Daarnaast worden we steeds meer ingezet om partners te ontlasten.” ‘Saar aan Huis’ biedt particuliere of aanvullende mantelzorg. Anita van Hoorn vindt het een logische ontwikke­ling dat deze zorg wordt vergoed. “De overheid wil dat ouderen zelf de regie in handen nemen. Maar dat lukt vaak niet. De vraag naar particuliere mantelzorg stijgt dan ook explosief.” ‘Saar aan Huis’ richt zich met name op ouderen en biedt allerlei vormen van hulp, zodat men langer thuis kan blijven wonen. Het kan gaan om (samen) koken, wandelen, bood­schappen doen, licht huishoude­lijk werk, persoonlijke verzorging, begeleiding bij doktersbezoek of bijvoorbeeld hulp bij de adminis­tratie. Ondersteuning wordt altijd gegeven door dezelfde persoon, een ‘Saar’ die men zelf kiest uit
een bestand van verzorgers.

bron (www.saaraanhuis.nl)