Waddinxveen: creatieve workshop Memory-Box (15 februari)

We gaan onder begeleiding van Joke van Roon een memory-box maken. Een memory-box maken is even de zinnen verleggen en lekker met je handen bezig zijn. Uiteraard is er naast deze creatieve activiteit ook voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten en om ervaringen uit te wisselen. Kosten zijn 2 euro (voor het gebruik van de materialen)

Aanmelden voor 10 februari bij Danielle Schipper: d.schipper@paletwelzijn.nl of T. 088 0234226

Locatie: Anne Francentrum, Jan van Bijnenpad 1 te Waddinxveen
Datum: 15 februari
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur

IMG-20161125-WA0008

Gouda: Positieve gespreksvoering bij dementie (14 februari)

Bijeenkomst voor mantelzorgers: ‘Positieve gespreksvoering bij dementie’

In deze bijeenkomst wordt kort uitgelegd wat er verandert in de hersenen en krijg je praktische tips voor het omgaan met iemand met dementie. De bijeenkomsten vinden plaats in een kleine groep en koffie en thee is aanwezig.

Aanmelden kan tot uiterlijk 4 dagen voor de bijeenkomst via www.transmuraalnetwerk.nl/agenda (o.v.v. datum, plaats en aantal personen) of T. 0182 505 534

Locatie: GHZ, Bleulandweg 10 (vergaderruimte A1) te Gouda
Datum: Dinsdag 4 februari
Tijd: 14.15 tpt 16.15 uur

Gouda: CDA Politiek Café mantelzorg (2 februari)

Op 2 februari organiseert het CDA een politiek café omtrent mantelzorg in Gouda

“Afgelopen jaar zijn we als CDA o.a. zeer actief geweest op het gebied van de mantelzorg. Een belangrijk thema voor de Goudse samenleving. Iets waar Palet Welzijn dagelijks vorm aan geeft.

Graag nodigen we u daarom uit voor het CDA Politiek Café ‘De (mantel)zorg in eigen wijk en buurt’ op donderdag 2 februari a.s..

Hoe staat het met die zorg ‘dichtbij’ na 2 jaar waarin de gemeente meer zorgtaken op het bord heeft gekregen? En wat is er nodig om wonen en zorg goed te organiseren? Vooral ook als mensen langer thuis wonen.

CDA kandidaat Ria de Korte, nr 35 van de lijst en verpleegkundige, gaat hierover met ons in gesprek. Evenals CDA wethouder in Gouda Jan Willem van Gelder en René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners. Ook zullen mantelzorgers zelf hun ervaringen delen. En uiteraard is er volop ruimte voor discussie en ontmoeting.

<b>Datum</b>: 2 februari 2017 om 20 uur, inloop 19.45 uur
<b>Locatie</b>: De Garenspinnerij, Turfsingel 34a Gouda

Gouda: voorlichtingsavond autisme (14 februari)

Autisme en een verstandelijke beperking

Voordat de diagnose autisme valt, wordt vaak eerst ontdekt dat je kind, je broer of je zus een verstandelijke beperking heeft. Want hij of zij ontwikkelt zich langzamer dan leeftijdsgenootjes. Als er daarnaast sprake is van autisme, verloopt die ontwikkeling niet alleen langzamer maar ook anders, grilliger. De diagnose autisme wordt vaak pas op een later moment gesteld, maar bevat waardevolle informatie. De hersenen van mensen met autisme verwerken informatie die ze waarnemen via zintuigen op een andere manier. Zij hebben er moeite mee om wat zij ruiken, zien, horen of voelen te verwerken tot een samenhangend geheel. Autisme heeft invloed op alle levensgebieden: de kans is groot dat iemand minder goed functioneert op sociaal gebied en sterke behoefte heeft aan structuur en voorspelbaarheid. Ook communiceert iemand met autisme waarschijnlijk op een andere manier met zijn omgeving dan iemand met alleen een verstandelijke beperking. In de visie van de NVA moet in de begeleiding het autisme voorop staan en daarna pas de verstandelijke beperking. Dit is in de praktijk veelal niet het geval. Nog te vaak is begeleiding in de reguliere verstandelijk gehandicaptenzorg gericht op het omgaan met de verstandelijke beperking, en wordt autisme als ‘bijkomende problematiek’ gezien. Met alle gevolgen van dien, zoals gedragsproblemen of een depressie.

Tijdens deze avond vertelt een ervaringsdeskundigE u hoe het is om een Depressie te hebben en hoe hij of zij het herstel vormgeeft. Een professional vertelt over het onderwerp in het algemeen. Ook geeft de professional omgangsadviezen aan de mensen in de directe omgeving. Uiteraard kunnen er vragen worden gesteld.

Tijdens deze avond vertelt een ervaringsdeskundigE u hoe het is om moeder te zijn van een zoon met Autisme en een verstandelijke beperking. Een professional vertelt over het onderwerp in het algemeen. Ook geeft de professional omgangsadviezen aan de mensen in de directe omgeving. Uiteraard kunnen er vragen worden gesteld.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 14 februari
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gebouw De Veste, Ridder van Catsweg 300 in Gouda

De organisatie van de bijeenkomst is in handen van het Samenwerkingsverband GGZ Voorlichting in de regio Midden Holland

De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig
Vragen zijn welkom via preventie@ggzmiddenholland.nl of T 0182 563600.

Uitspraak: Uitwonend kind niet verplicht om mantelzorg te verrichten

Uitspraak Centrale Raad van Beroep, 11 januari 2017.

Samenvatting:

De Centrale Raad van Beroep heeft op 11 januari 2017 geoordeeld dat de gemeente Etten-Leur het pgb van een budgethouder voor hulp bij het huishouden ten onrechte heeft beëindigd. De gemeente had het pgb stopgezet omdat ze vond dat er van de uitwonende dochter van de budgethouder mocht worden verwacht dat zij als mantelzorger (dus zonder betaling) haar moeder zou helpen bij het huishouden.
De Raad oordeelt dat de gemeente niet van de dochter kan eisen dat zij de huishoudelijke hulp onbetaald verricht. Ook mag de gemeente er niet zomaar vanuit gaan dat de dochter wel bereid zal zijn om deze zorg gratis te leveren. Dit moet in het gesprek tussen de gemeente en de budgethouder expliciet aan de orde komen. Hier is dat ook gebeurd; de dochter heeft aangegeven dat zij niet bereid is om de huishoudelijke hulp te leveren als daar geen betaling tegenover staat. Ze is dan ook met deze hulp gestopt.

Lees hier de hele uitspraak van de Centrale Raad van Beroep

Toelichting

De budgethouder heeft lichamelijke beperkingen, waardoor zij niet zelf haar huishouden kan doen. Haar dochter verrichtte huishoudelijke taken en haar salaris werd betaald uit het pgb. Toen de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) in werking trad, meende de gemeente dat de budgethouder de problemen bij het huishouden zelf kan oplossen door een beroep te doen op haar dochter. De dochter wil de huishoudelijke taken niet onbetaald uitvoeren en is dus gestopt met de hulp aan haar moeder.

(bron: www.pgb.nl)