Gouda: activiteiten autisme inloop maart

Op woensdagmorgen om de 6 weken, vindt u een luisterend oor  voor al uw vragen rondom autisme. Er zijn ervaren en deskundige mensen aanwezig die u willen helpen met uw zoektocht naar informatie. Afwisselend wordt er een film getoond, een workshop gehouden of een gespreksbijeenkomst gehouden. Er is een boekentafel en er zijn diverse folders aanwezig. U kunt vrijblijvend binnen lopen en een kopje koffie/thee wordt u aangeboden.

Inloop-ochtend: woensdag 8 maart 10 – 12 uur.

We vertonen de  DVD: “Autisme een leven lang”

En op deze morgen kunt u terecht voor al uw vragen rondom autisme.

 

Thema-avond: woensdag 29 maart  20 – 22  uur.

Rouw bij autisme”

Hilda Lemaire komt spreken over rouw bij autisme. Wat is rouw eigenlijk?

En is het echt alleen maar verlies of levert autisme ons ook wat op?

Een avond met ruimte voor afwisseling of zomaar luisteren.

Hilde lemaire is een ervaren therapeut op het gebied van gecompliceerde rouw. www.doenenlaten.com; hilda@doenenlaten.com ;tel.: 06-24213059.

 

Locatie activiteiten:

Gezondheids centrum Korte Akkeren, (kerkgebouw)

Constantijn Huygenstraat 121c

2802 LV Gouda.

Voor informatie of aanmelden thema-avonden: autismeinloopgouda@gmail.com

Lekkerkerk: Inspiratiesessie de Buurtschuur Nieuwe Stijl (16 maart)

Met veel plezier nodigen wij u uit om deel te nemen aan de inspiratiesessie ‘De Buurtschuur nieuwe stijl’ op 16 maart van 14.00 tot 17.30 uur.

De zorg in Nederland is veranderd. En het activeringscentrum op de Kwinteslocatie aan de Tiendweg West wil mee door een nieuwe manier van werken met elkaar. Hoe gaan we dat vormgeven in de toekomst? Graag horen wij van u als toekomstig bezoeker, collega zorgaanbieder of van u beleidsambtenaar wat onze locatie voor u ideaal zou maken. Onze droom voor deze middag? Een grote opkomst voor een inspirerend dialoog. We hopen u in ieder geval als gast te mogen begroeten.

Programma op 16 maart:
14.00 uur Inloop en rondleiding locatie
14.30 uur Presentatie Yvonne Visser, Het Bruisnest Gouda
15.15 uur Persoonlijk verhaaldeelnemer Het Bruisnest
15.30 uur Koffiepauze
15.45 uur Werkgroepen: welke ideeën heeft u bij De Buurtschuur nieuwe stijl?
17.00 uur Afronding en terugkoppeling

Wilt u met ons meedenken hoe we samen vorm gaan geven aan De Buurtschuur? Laat het ons weten door een mail te sturen aan: marjanne.romkema@kwintes.nl Graag tot ziens op 16 maart!
ProJectgroep De Buurtsehuur nieuwe stijl

Deel mantelzorgers geeft kwaliteit van leven onvoldoende

De belasting die mantelzorgers ervaren, heeft gevolgen voor hun kwaliteit van leven. Mantelzorgers die zich weinig belast voelen, geven hun kwaliteit van leven een 7,0. Zwaarbelaste mantelzorgers beoordelen hun kwaliteit van leven met een 4,7. Dat blijkt uit het landelijke onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Mantelzorgers die zich weinig belast voelen, geven hun kwaliteit van leven een 7,0. Zwaarbelaste mantelzorgers beoordelen hun kwaliteit van leven met een 4,7. Mijnkwaliteitvanleven.nl is een programma van zes belangenorganisaties: Patiëntenfederatie Nederland, PCOB, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, NOOM en Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Via  www.mijnkwaliteitvanleven.nl worden vragenlijsten uitgezet om te laten zien waar goede zorg om draait. Ruim 1300 mantelzorgers hebben de themavragenlijst mantelzorg van mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld.

Zwaarbelast

Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo:  ‘We zien dat een grote groep mantelzorgers, volgens het SCP bijna 90 procent, veel voldoening haalt uit de zorg voor een ander. Het is mooi dat deze cijfers aantonen dat het met heel veel mantelzorgers ook goed gaat. Voor hen is het belangrijk dat het goed blijft gaan, ook als de zorg intensiever wordt. Het cijfer dat de groep zwaarbelaste mantelzorgers hun kwaliteit van leven geeft, is echter een wake-up-call voor politici. Het cijfer laat zien dat mantelzorg hen zoveel kost dat het eigen leven hieronder lijdt.’

Wilco Kruijswijk, projectleider Sociale Zorg bij Movisie: ‘Mantelzorgers en beroepskrachten ervaren de morele kanten van dilemma’s binnen de mantelzorg, maar spreken er vaak niet over. Daardoor praten betrokkenen soms langs elkaar heen.’ Lees meer >>

Intensieve en langdurige zorg

Uit het onderzoek blijkt dat mantelzorg om meerdere redenen zwaar wordt. Ten eerste als een mantelzorger intensief, minimaal 25 uur per week, of langdurig, minimaal tien jaar, zorgt. Daarnaast kan mantelzorg ook zwaar worden als de zorg niet gedeeld kan worden met een ander of als een mantelzorger te maken heeft met regeltaken te maken krijgt met meerdere wetten en instanties.

Oplossingen

Mezzo ziet drie oplossingen voor deze ‘cocktail’ van drukmiddelen. Hoogendijk: ‘Allereerst moet de stapeling van kosten worden aangepakt. Mantelzorgers hebben nu te maken met te veel tegengestelde wet- en regelgeving, zoals de mantelzorgboete, waardoor zij worden tegengewerkt in het zorgen voor een ander. De effecten van deze wetten op mantelzorgers moeten vooraf duidelijk zijn.’

Tijdig hulp bieden

Daarnaast is het volgens Hoogendijk goed om anderen in een vroegtijdig stadium bij de zorg betrekken. Dit kan iemand uit het sociale netwerk zijn, maar ook een professional. Het is aan professionals om mantelzorgers hiervan bewust te maken én aan gemeenten om niet pas formele zorg inzetten als het water de mantelzorger aan de lippen staat. Tijdig hulp bieden bespaart op langere termijn kosten.

Regeldruk

Tot slot kan een nieuw kabinet mantelzorg volgens Mezzo eenvoudiger maken door de regeldruk bij mantelzorgers zo veel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld door één plek aan te wijzen waar mantelzorgers terecht kunnen voor alles rond de zorg voor hun naasten, in plaats van de vele uitvoeringsinstanties van de drie verschillende wetten.

(bron: Sophie van Hogendorp, zorgwelzijn.nl)

Wat staat er in de partijprogramma’s over mantelzorg?

Mantelzorg is een belangrijk thema, ook voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Mezzo zette daarom op een rij wat 11 politieke partijen zeggen over mantelzorg, om u te helpen bij uw keuze op 15 maart.

Klik daarom hier voor een overzicht van de partijen en hun visie op mantelzorg.

(bron: mezzo.nl)

Gouda: Cursus Psychische problemen in de familie (10 april)

Deze cursus vindt plaats in Gouda vanaf maandag 10 april 2017. De cursus is bedoeld voor direct betrokkenen van iemand met psychische problemen.

De cursus heeft als doel het verminderen van de belasting van volwassen mantelzorgers van mensen met psychische problemen door het vergroten van de grip op het leven. Het gaat om een cursus met voorlichting, training, begeleiding en lotgenotencontact. Er is onder andere aandacht voor het vergroten van de kennis over het psychisch functioneren, het verbeteren van communicatieve vaardigheden, het onderkennen van het belang van eigen behoeften en het onderkennen van het belang van sociale steun. Onderzoek toont aan dat deelnemers beduidend minder belasting ervaren en hun welbevinden is toegenomen. Dit heeft tevens een positieve invloed op de persoon die zelf te maken heeft met psychische problematiek Aan de cursus kunnen maximaal tien personen deelnemen. Voorafgaand aan de cursus vindt een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats.

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf uur. De kosten voor deelname bedragen € 20,- (voor cursusmateriaal).

Praktische informatie

Datum: maandag 10 april
Locatie: Jac. P. Thijsselaan 45, Gouda
De organisatie van de cursus is in handen van het Samenwerkingsverband GGZ Voorlichting in de regio Midden-Holland.

Aanmeldingen en vragen zijn welkom via de afdeling Preventie, e-mail preventie.gouda@rivierduinen.nl of telefoonnummer 0182 56 36 00.