Vooraankondiging symposium (On)zichtbare hinder in het dagelijks leven door hersenletsel 19 maart 2018 (1)

Vooraankondiging symposium (On)zichtbare hinder in het dagelijks leven door hersenletsel 19 maart 2018 (1)