Bodegraven: training vrijwilligers zorg en welzijn (13 april)

Training voor vrijwilligers in zorg en welzijn

Mantelzorgcentraal en SAM bieden dit voorjaar de training voor vrijwilligers in zorg en welzijn aan. De training geeft o.a. antwoordt op de volgende vragen:

Wat houdt een zorg- en respijtvrijwilliger in? Wat mag ik wel en wat mag ik niet als vrijwilliger? Wat kan ik verwachten als vrijwilliger? Hoe moet ik omgaan met signalen in een zorgsituatie? Hoe kan ik de mantelzorger het beste ondersteunen?

In deze training staat het uitwisselen en delen van ervaringen en kennis centraal binnen een interactief programma.

Datum en tijd: donderdag 13 april, 13.30 tot 16.30 uur.
Locatie: nog niet bekend.

Graag aanmelden via  E. info@mantelzorgcentraal.nl (o.v.v. training vrijwilligers zorg en welzijn) of T. 088 023 4221