Autisme en een verstandelijke beperking

Voordat de diagnose autisme valt, wordt vaak eerst ontdekt dat je kind, je broer of je zus een verstandelijke beperking heeft. Want hij of zij ontwikkelt zich langzamer dan leeftijdsgenootjes. Als er daarnaast sprake is van autisme, verloopt die ontwikkeling niet alleen langzamer maar ook anders, grilliger. De diagnose autisme wordt vaak pas op een later moment gesteld, maar bevat waardevolle informatie. De hersenen van mensen met autisme verwerken informatie die ze waarnemen via zintuigen op een andere manier. Zij hebben er moeite mee om wat zij ruiken, zien, horen of voelen te verwerken tot een samenhangend geheel. Autisme heeft invloed op alle levensgebieden: de kans is groot dat iemand minder goed functioneert op sociaal gebied en sterke behoefte heeft aan structuur en voorspelbaarheid. Ook communiceert iemand met autisme waarschijnlijk op een andere manier met zijn omgeving dan iemand met alleen een verstandelijke beperking. In de visie van de NVA moet in de begeleiding het autisme voorop staan en daarna pas de verstandelijke beperking. Dit is in de praktijk veelal niet het geval. Nog te vaak is begeleiding in de reguliere verstandelijk gehandicaptenzorg gericht op het omgaan met de verstandelijke beperking, en wordt autisme als ‘bijkomende problematiek’ gezien. Met alle gevolgen van dien, zoals gedragsproblemen of een depressie.

Tijdens deze avond vertelt een ervaringsdeskundigE u hoe het is om een Depressie te hebben en hoe hij of zij het herstel vormgeeft. Een professional vertelt over het onderwerp in het algemeen. Ook geeft de professional omgangsadviezen aan de mensen in de directe omgeving. Uiteraard kunnen er vragen worden gesteld.

Tijdens deze avond vertelt een ervaringsdeskundigE u hoe het is om moeder te zijn van een zoon met Autisme en een verstandelijke beperking. Een professional vertelt over het onderwerp in het algemeen. Ook geeft de professional omgangsadviezen aan de mensen in de directe omgeving. Uiteraard kunnen er vragen worden gesteld.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 14 februari
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gebouw De Veste, Ridder van Catsweg 300 in Gouda

De organisatie van de bijeenkomst is in handen van het Samenwerkingsverband GGZ Voorlichting in de regio Midden Holland

De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig
Vragen zijn welkom via preventie@ggzmiddenholland.nl of T 0182 563600.

Palet Welzijn biedt i.s.m Zorg voor Leren dit jaar kosteloos de training ‘Samen Zorgen’ aan. Deze training is bedoeld voor iedereen die werkt in de zorg en samenwerkt met mantelzorgers en zorgvrijwilligers zowel in de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, revalidatie, GGZ, het ziekenhuis en huisartsenpraktijken.

Hoe kun je op een goede manier samen zorgen? Hoe kun je mantelzorg actief betrekken bij het opstellen van het zorgplan? Hoe zorg je ervoor dat je elkaar beter begrijpt? Hoe kun je ervoor zorgen dat mantelzorgers zelf niet overbelast raken? En hoe kun je je eigen werkplezier vergroten wanneer je beter, leuker en duurzamer samenwerkt met mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers? Op deze vragen en meer krijg je antwoord in de training. De training bestaat uit een korte e-learning module en twee bijeenkomsten. In de bijeenkomsten staan het uitwisselen en delen van ervaringen en kennis centraal in een interactief programma.

Reacties eerdere deelnemers Samen Zorgen
“Ik vond het een leuke en leerzame training die elke dag van pas zal komen.”
“Ik heb in mijn werk nu meer oog voor de mantelzorger.”
“Ik ben blij met de handvatten die we hebben gekregen, waarmee we mantelzorgers nog meer kunnen ondersteunen.”
“Door de training heb ik het inzicht gekregen dat er door het voeren van motiverende gesprekken veel mogelijk is.”
“Ik let door deze training beter op de eigen regie van de cliënt en mantelzorger.”
“Ik let nu veel meer op signalen van mantelzorgers.”

some text

Meer informatie
De trainingen vinden plaats in Gouda op donderdag 9 en 30 maart van 13.30 tot 16.30 uur.

Deelname aan de training is gratis, echter niet vrijblijvend. Je kunt je aanmelding tot drie weken voor aanvang van de training kosteloos annuleren. Daarna wordt een bedrag van € 75,00 in rekening gebracht. Zo zorgen we ervoor dat de beschikbare plaatsen optimaal bezet zijn.

Voor vragen kun je bellen met Zorg voor Leren. T: 06-25055592 of mailen naar : info@zorgvoorleren.nl.

Klik hier om naar de pagina te gaan waar je je aan kunt melden

Moe van ( het) zorgen? Herkent u dit?

*verandering van eetlust
*vermoeid uit bed komen
*afnemende vrolijkheid…

kortom de stress loopt op!

GC Goverwelle geeft ieder kwartaal een cursus van 3 bijeenkomsten voor overbelaste mantelzorgers waarin u :

*de spanning leert herkennen
*spanning kunt verminderen
*vitaliteit kunt verbeteren

want voorkomen is beter dan genezen.

Praktische informatie:

Data: vrijdag 13, 20 en 27 januari
Tijd: van 13.30u tot 14.15u
Locatie: oefenzaal kinderfysiotherapie, 2e verdieping GZC Goverwelle (Middenmolenplein 1, Gouda
Meer informatie: Inge Verschuur, fysiotherapeut T 018 254 1133 of i.verschuur@gcgoverwelle.nl

Door het te lage aantal verwijzingen  op deze korte termijn heb ik het besluit genomen om de cursus te verzetten naar jan 2017 . Deze gaat dan ongeacht het aantal deelnemers door.