Combinatie werk en mantelzorg ook lastig voor zzp’er

Nederland telt ongeveer 1 miljoen zelfstandige ondernemers. Een op de vijf is ook mantelzorger. Van hen ervaart 44% een (zeer) slechte balans tussen zijn/haar werkzaamheden en mantelzorgtaken en is 58% er door mantelzorg financieel op achteruit gegaan.

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport dat Stichting ZZP Nederland en Stichting Werk&Mantelzorg vandaag presenteren.

Voornaamste nadeel

Dat zelfstandige ondernemers met mantelzorgtaken geen aanspraak kunnen maken op allerlei regelingen en faciliteiten wordt als het voornaamste nadeel van het ondernemerschap (88%) ervaren.

Het belangrijkste – door de ondernemers aangegeven – verbeterpunt vanuit de overheid is het financieel compenseren van de verrichte zorgtaken (in welke vorm dan ook).

Mantelzorg aanleiding om zelfstandig ondernemer te worden

Een op de vijf van de ondervraagde zelfstandige ondernemers die ooit mantelzorg heeft gegeven, is (mede) een eigen bedrijf begonnen om werk en mantelzorg beter te kunnen combineren. 60% van de respondenten denkt dat zij als zelfstandige gemakkelijker mantelzorg kunnen verlenen dan wanneer zij in loondienst zouden werken.

Tijdgebrek en financiële problemen

Iets meer dan de helft van de ondernemers die mantelzorg verleent, ervaart diverse knelpunten bij de combinatie van werk en zorg. Deze kunnen worden samengevat met één woord: tijdgebrek.58% geeft daarnaast aan financiële problemen te hebben doordat zij door de mantelzorg minder inkomsten hebben.

Voordelen

Mantelzorgers die een goed balans tussen werk en zorg ervaren vinden de flexibiliteit om te bepalen wanneer, waar en hoeveel zij werken, het grootste voordeel van het zelfstandig ondernemerschap.

Factsheet met tips

Werkt u als zelfstandig ondernemer en bent u mantelzorger? In de factsheet Zelfstandigen en mantelzorg vindt u tips hoe u werk en mantelzorg kunt combineren.

Meer informatie

(bron: www.mezzo.nl)