Energietoeslag verhoogd naar € 1300

, , , ,

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2022. De overheid heeft het bedrag van de eenmalige energietoeslag vastgesteld op € 800 per huishouden. Op 5 juli heeft het kabinet besloten om de energietoeslag te verhogen naar € 1.300.

Sinds oktober 2021 zijn de gas- en energieprijzen flink gestegen. De rijksoverheid stelt daarom financiële steun beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Huishoudens met een laag inkomen die bij die bij de gemeente bekend zijn, hebben automatisch een bedrag van € 800,00 op hun rekening gekregen. Het gaat dan om huishoudens die van de gemeente een uitkering, bijzondere bijstand of minimaregeling ontvangen.

Zelf energietoeslag aanvragen

Vanaf 16 mei t/m 1 december 2022 kunnen andere huishoudens met een laag inkomen zelf de energietoeslag aanvragen.

  • Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. De gemeente zorgt ervoor dat u de extra compensatie van € 500 krijgt.
  • Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan hoeft u ook niks te doen. U krijgt de extra compensatie van € 500 automatisch van de gemeente.

Nog geen energietoeslag ontvangen? Neem contact op met uw gemeente

Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar heeft u de energietoeslag nog niet ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente. Niet bij iedere gemeente is het al mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het kan zijn dat u dus nog even moet wachten.

Check de infomatie op de website in uw gemeente