Gouda: autisme inloop (vanaf 19 april)

Op woensdagmorgen om de 6 weken, vindt u een luisterend oor  voor al uw vragen rondom autisme. Er zijn ervaren en deskundige mensen aanwezig die u willen helpen met uw zoektocht naar informatie. Afwisselend zal de ochtend ingevuld worden met een stukje film, een thema, workshop of persoonlijke gesprekken. Er is een boekentafel en er zijn diverse folders aanwezig. U kunt vrijblijvend binnen lopen en een kopje koffie/thee wordt u aangeboden.

Inloop-ochtend: Woensdag 19 april 10 – 12 uur

Gespreksochtend met als thema, “hoe te communiceren met personen met autisme of een vermoeden ervan”. Uitleg over de methode: Geef me de vijf”.

Thema-avond: Woensdag 10 mei 20- 22 uur.  “Oog op autisme”

Drs. Corine Heetebrij is Othopedagoog en Autisme specialist. Zij komt ons vertellen over het programma TEACCH, dat zich richt op individuele vaardigheden, interesses en behoeften van de persoon met autisme. Op deze avond worden praktische voorbeelden gegeven.  Tel.: 06-81499009

Info: www.praktijkheetebrij.nl; oogopautisme@praktijkheetebrij.nl

Inloop-ochtend: Woensdag 31 mei 10 – 12 uur.

U kunt binnenlopen voor een gesprek, vraag of informatie. Koffie en thee worden u aangeboden.

Locatie: Gezondheidscentrum Korte Akkeren, (kerkgebouw), Constantijn  Huygenstraat 121 c Gouda.

Voor informatie of aanmelden thema-avonden : autismeinloopgouda@gmail.com.

autismelogo

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem, begrip en herkenning, betrouwbare informatie en lotgenotencontact in de buurt.