Gouda: Cursus Psychische problemen in de familie (10 april)

Deze cursus vindt plaats in Gouda vanaf maandag 10 april 2017. De cursus is bedoeld voor direct betrokkenen van iemand met psychische problemen.

De cursus heeft als doel het verminderen van de belasting van volwassen mantelzorgers van mensen met psychische problemen door het vergroten van de grip op het leven. Het gaat om een cursus met voorlichting, training, begeleiding en lotgenotencontact. Er is onder andere aandacht voor het vergroten van de kennis over het psychisch functioneren, het verbeteren van communicatieve vaardigheden, het onderkennen van het belang van eigen behoeften en het onderkennen van het belang van sociale steun. Onderzoek toont aan dat deelnemers beduidend minder belasting ervaren en hun welbevinden is toegenomen. Dit heeft tevens een positieve invloed op de persoon die zelf te maken heeft met psychische problematiek Aan de cursus kunnen maximaal tien personen deelnemen. Voorafgaand aan de cursus vindt een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats.

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf uur. De kosten voor deelname bedragen € 20,- (voor cursusmateriaal).

Praktische informatie

Datum: maandag 10 april
Locatie: Jac. P. Thijsselaan 45, Gouda
De organisatie van de cursus is in handen van het Samenwerkingsverband GGZ Voorlichting in de regio Midden-Holland.

Aanmeldingen en vragen zijn welkom via de afdeling Preventie, e-mail preventie.gouda@rivierduinen.nl of telefoonnummer 0182 56 36 00.