Gouda: feestelijke lancering nieuwe naam ZOG MH (1 juni)

Per 1 juni gaat Zorgvragersorganisatie GGZ Midden_Holland naar een nieuwe naam! Welke naam dat is, blijft nog even geheim tot de lancering. We nodigen u daarom van harte uit om bij deze feestelijke bijeenkomst aanwezig te zijn op donderdag 1 juni van 16.00-18.00 uur. In de avond (vanaf 20.00 uur) is er een feest voor iedereen om deze nieuwe naam feestelijk met elkaar te vieren. Dit feest is met name bedoeld voor cliënten/deelnemers/vrijwilligers van de ZOG MH. Maar hulpverlenend Midden-Holland en ons netwerk is ook van harte welkom. Bij dit inclusieve feest zal een DJ aanwezig zijn en er zullen diverse leuke activiteiten plaatsvinden.

● Datum: donderdag 1 juni 2017
● Locatie: Tielweg 3, 2803 PK Gouda
● Lancering nieuwe naam: 16.00 – 18.00 uur
● Feest: 20.00 – 00.00 uur (opgeven via aanmelding@zogmh.nl)

Wij hopen dat u dit feest met ons kunt vieren. We kijken uit naar uw komst, tot donderdag 1 juni!

Met vriendelijke groet,
Petra van Buren
Directeur

Zorgvragersorganisatie GGZ Midden-Holland ● Tielweg 3 2803 PK Gouda ● 0182 – 519060 ● pvanburen@zogmh.nl ● www.zogmh.nl
De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Holland