Gouda: nieuwe thema-avond rond autisme (10 mei)

Aan de belangstellenden van Autisme Inloop Gouda:

Graag nodigen wij je/jullie uit voor een nieuwe thema avond rondom autisme op 10 mei as. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Dit keer zullen we onder leiding van Corine Heetebrij, orthopedagoog en autismespecialist, met elkaar praten over het programma TEACCH dat veel gebruikt wordt op scholen, instellingen en bij individuele begeleiding en behandeling van mensen met autisme.

TEACCH richt zich op de individuele vaardigheden, interesses en behoeften van de persoon met autisme en helpt om zijn ontwikkeling te stimuleren om het onaangepast gedrag te reduceren. Belangrijk hierbij is het structureren, visualiseren en voorspelbaarheid.

Deze avond krijg je praktische voorbeelden te zien/ te horen en hoe je dit thuis kunt toepassen.

Graag aanmelden bij autismeinloopgouda@gmail.com of bij Henny Stam  tel.: 06-45588598

Contantijn Huygenstraat 121 c. Gouda (kerkgebouw) De toegang is gratis