Gouda: voorlichtingsavond autisme (14 februari)

Autisme en een verstandelijke beperking

Voordat de diagnose autisme valt, wordt vaak eerst ontdekt dat je kind, je broer of je zus een verstandelijke beperking heeft. Want hij of zij ontwikkelt zich langzamer dan leeftijdsgenootjes. Als er daarnaast sprake is van autisme, verloopt die ontwikkeling niet alleen langzamer maar ook anders, grilliger. De diagnose autisme wordt vaak pas op een later moment gesteld, maar bevat waardevolle informatie. De hersenen van mensen met autisme verwerken informatie die ze waarnemen via zintuigen op een andere manier. Zij hebben er moeite mee om wat zij ruiken, zien, horen of voelen te verwerken tot een samenhangend geheel. Autisme heeft invloed op alle levensgebieden: de kans is groot dat iemand minder goed functioneert op sociaal gebied en sterke behoefte heeft aan structuur en voorspelbaarheid. Ook communiceert iemand met autisme waarschijnlijk op een andere manier met zijn omgeving dan iemand met alleen een verstandelijke beperking. In de visie van de NVA moet in de begeleiding het autisme voorop staan en daarna pas de verstandelijke beperking. Dit is in de praktijk veelal niet het geval. Nog te vaak is begeleiding in de reguliere verstandelijk gehandicaptenzorg gericht op het omgaan met de verstandelijke beperking, en wordt autisme als ‘bijkomende problematiek’ gezien. Met alle gevolgen van dien, zoals gedragsproblemen of een depressie.

Tijdens deze avond vertelt een ervaringsdeskundigE u hoe het is om een Depressie te hebben en hoe hij of zij het herstel vormgeeft. Een professional vertelt over het onderwerp in het algemeen. Ook geeft de professional omgangsadviezen aan de mensen in de directe omgeving. Uiteraard kunnen er vragen worden gesteld.

Tijdens deze avond vertelt een ervaringsdeskundigE u hoe het is om moeder te zijn van een zoon met Autisme en een verstandelijke beperking. Een professional vertelt over het onderwerp in het algemeen. Ook geeft de professional omgangsadviezen aan de mensen in de directe omgeving. Uiteraard kunnen er vragen worden gesteld.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 14 februari
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gebouw De Veste, Ridder van Catsweg 300 in Gouda

De organisatie van de bijeenkomst is in handen van het Samenwerkingsverband GGZ Voorlichting in de regio Midden Holland

De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig
Vragen zijn welkom via preventie@ggzmiddenholland.nl of T 0182 563600.