Jaarbeeld Kwintes nu online

Kwintes
Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Denk aan mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, slachtoffers van huiselijk geweld of iemand die op meerdere gebieden ondersteuning nodig heeft. Ben jij de grip op je leven (even) kwijt? Dan kun je bij ons terecht.

Jaarbeeld Kwintes 2017/18
Wilt u lezen over de belangrijkste ontwikkelingen bij Kwintes? U ontvangt hierbij de nieuwste editie van het Kwintes-magazine. Het is de uitgebreide uitgave van het papieren jaarbeeld 2017/18.

“Onze gezamenlijke volgende opgave is om tot een werkelijke transformatie te komen: meer sociale inclusie voor psychisch kwetsbare mensen”, vertelt bestuurder Ineke van Hooff. Kwintes werkt aan nieuwe vormen van opvang, wonen en begeleiding. Een voorbeeld hiervan is ‘Gewoon Thuis’; een samenwerking die voorziet in een intensieve vorm van begeleiding aan huis. Daarnaast ondersteunt Kwintes diverse trajecten rondom arbeidsparticipatie die een effectieve methode naar werk blijken én bijdragen aan herstelprocessen.