Mantelzorgcafé op 19 juli 2022 bij inZet Noordhove & Seghwaert

,

Op dinsdag 19 juli 2022 van 10:00 tot 11:30 uur organiseren we een mantelzorgcafé op de inZet inlooplocatie Noordhove & Seghwaert op de Petuniatuin 7a.

Ervaringen uitwisselen met gelijkgestemden kan heel prettig zijn. In dit mantelzorgcafé staat de vraag ‘Hoe sta ik ervoor?’ centraal. Onder leiding van de coördinator mantelzorg en ouderenadviseur praten we over de balans tussen zorgen voor je naaste en zorgen voor jezelf.

Door middel van het gedachtengoed Positieve Gezondheid kijken we samen naar wat er al goed gaat en naar wat jou als mantelzorger energie geeft om het zorgen voor een ander vol te houden. Het mantelzorgcafé is gratis en bedoeld voor mensen die (intensief) zorgen voor een naaste die ziek, beperkt of hulpbehoevend is.

Aanmelden is noodzakelijk en kan via zoetermeer@mantelzorgcentraal.nl met vermelding van uw naam, postcode en telefoonnummer.