Mantelzorgwaardering Zoetermeer 2023 aanvragen

Mantelzorgers zorgen langdurig, intensief en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Ben je mantelzorger voor iemand in Zoetermeer? Dan kom je voor 2023 mogelijk in aanmerking voor de Mantelzorgwaardering.

Waardering voor mantelzorgers laten zien

Met de mantelzorgwaardering laat de gemeente Zoetermeer haar waardering blijken voor de inzet van haar mantelzorgers. In 2023 bestaat de mantelzorgwaardering van de gemeente Zoetermeer opnieuw uit een éénmalige financiële waardering van €200.

Wil je mantelzorgwaardering 2023 aanvragen? Ga dan naar het registratieformulier.

Aanmelden tot en met 10 november

Let op! De aanmeldingstermijn voor de mantelzorgwaardering is tot en met 10 november 2023. Na die datum kan je aanmelding voor 2023 niet meer worden meegenomen.

Wanneer mag je de mantelzorgwaardering aanvragen?

Ben je een mantelzorger van 18 jaar en ouder die onbetaald zorgt voor een partner, vriend, ouder(s) of een ander familielid vanwege een chronische (psychische) ziekte, verslaving, handicap/beperking of ouderdom? Bied je deze zorg langdurig (langer dan 3 maanden aaneengesloten) en intensief (minimaal 8 uur per week)? Woont degene waarvoor je zorgt in Zoetermeer? Dan mag je de gemeentelijke mantelzorgwaardering aanvragen.

Per mantelzorger wordt maximaal 1 waardering verstrekt.

Bevestiging via mail

Zodra je aanvraag verstuurd is, ontvang je een automatische bevestiging op het opgegeven e-mailadres. Niet gezien of ontvangen? Het kan zijn dat de bevestiging in je ongewenste e-mail terecht komt.

Na registratie ontvang je vier keer per jaar het nieuwsblad MantelKracht met actuele landelijke en gemeentelijke informatie over mantelzorg.

Hulp bij aanvragen

Voor ondersteuning bij het aanvragen van de waardering is de coördinator mantelzorg op donderdagmiddag van 15.00 – 16.00 uur aanwezig op de inlooplocatie van inZet Noordhove & Seghwaert, Petuniatuin 7a in Zoetermeer.

Vragen over de waardering of wil je een afspraak maken voor het spreekuur? Mail hiervoor naar zoetermeer@mantelzorgcentraal.nl.