Ook mantelzorg heeft een prijs – artikel MantelzorgNL

Het merendeel van de mantelzorgers (78%) maakt kosten om voor een ander te zorgen. Denk hierbij aan reiskosten. Bijna 20% van de mantelzorgers heeft het financieel (zeer) krap.

Bij bijna 1 op de 3 (29%) mantelzorgers lopen de kosten op tot meer dan 100 euro per maand. De overheid ziet graag dat we meer voor elkaar gaan zorgen, maar ook mantelzorg heeft een prijs. Daar moet meer aandacht voor zijn.

Reiskostenvergoeding

Misschien is het wel de meest gestelde vraag aan de Mantelzorglijn: ‘Bestaat er een reiskostenvergoeding nu ik 3 keer in de week naar mijn moeder rijd om voor haar te zorgen?’. Het antwoord hierop is ‘nee’.

MantelzorgNL ziet dat veel mensen een mantelzorgtaak op zich nemen. Bijvoorbeeld om voor hun ouders op leeftijd te zorgen. Maar lang niet altijd wonen zij dicht bij elkaar in de buurt. Wanneer de zorg langdurig en intensief wordt, lopen deze kosten aardig in de papieren. 19% moet er andere dingen voor laten, 12% heeft het krap en 6% komt hierdoor geld tekort.

Onzichtbare kosten

In het begin sta je er misschien nog niet zo bij stil, maar bij een langdurige en intensieve zorgtaak kunnen reiskosten flink oplopen. Wanneer dit financieel voor problemen gaat zorgen is het belangrijk om dit soort onzichtbare kosten serieus te nemen. Bijvoorbeeld door als aankomend mantelzorger te bedenken hoe die kosten in de toekomst kunnen worden opgevangen.

‘Als mensen omwille van de hoge (reis)kosten genoodzaakt zijn om niet – of minder – te gaan zorgen, schiet de participatiesamenleving echt zijn doel voorbij.’ 

Liesbeth Hoogendijk, directeur van MantelzorgNL

Tips

Lees in de factsheet Financiële gevolgen van mantelzorg 6 tips waarmee je op reis- en parkeerkosten kunt besparen.

Wil je de uitkomsten inzien van deze enquête? 

Uitkomsten Mijnkwaliteitvanleven.nl themavragenlijst mantelzorg 2018

Bron MantelzorgNL.