Programma politieke partijen over mantelzorg

Over een kleine 3 weken is het al zover, de landelijke verkiezingen voor de Tweede kamer op woensdag 17 maart 2021.

Spreiding over 3 dagen

Uiteraard gaan de Tweede Kamerverkiezingen er in coronatijd anders uitzien dan we gewend zijn. Er zijn diverse maatregelen getroffen om de gezondheidsrisico’s bij het stemmen zo klein mogelijk te maken.

Zo kunnen we vervroegd stemmen en gedurende drie dagen naar de stembus: op 15, 16 èn 17 maart. Op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn in alle gemeenten een aantal stemlokalen geopend, vooral voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren.

Voor 70-plussers geldt dat zijn ook per brief kunnen stemmen. Lees hier hoe dit werkt.

Verder kun je dit jaar in plaats van twee, drie volmacht stemmen uitbrengen.

Programma inhoud voor mantelzorgers

Mantelzorg is een actueel thema in de politiek. Alle partijen vinden mantelzorgondersteuning door de gemeente belangrijk. En ook respijtzorg, dat wil zeggen het (tijdelijk) overdragen van zorg aan een ander zodat de mantelzorger ontlast wordt, staat volop in de aandacht.

MantelzorgNL heeft per onderwerp op een rij gezet hoe de verschillende partijen de mantelzorgondersteuning beter willen regelen.

Lees hier het artikel ‘Verkiezingsprogramma’s onder de loep: hoe willen politieke partijen mantelzorgondersteuning verbeteren?’