Zoetermeer: Mantelzorgwaardering 2017

Mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner van Zoetermeer kunnen de mantelzorgwaardering voor 2017 aanvragen. De gemeente Zoetermeer laat hiermee haar waardering blijken voor de inzet van haar mantelzorgers.

In 2017 bestaat de mantelzorgwaardering, naast de dag van de mantelzorg op 11 november , uit een éénmalige financiële waardering van €200,-. Er zijn een aantal criteria waar mantelzorgers aan moeten voldoen om voor de mantelzorgwaardering in aanmerking te komen:

  • De mantelzorger zorgt onbetaald voor een ziek of gehandicapt familielid, vriend of buur die in Zoetermeer woont.
  • De mantelzorger verleent intensieve zorg (meer dan 8 uur per week) voor langere tijd (meer dan drie maanden).
  • De mantelzorger is 18 jaar of ouder.

Minderjarige mantelzorgers worden gewaardeerd via het project 2BeCool.  De waardering voor jongeren bestaat uit een bioscoopbon, goed voor een bioscoopbezoek voor 2 personen.  Iemand aanmelden kan via de website  www.2becool.nl .

Mantelzorgers kunnen de waardering aanvragen via de website van ZoSamen: https://www.zosamen.nl/mantelzorgers.

Per mantelzorger wordt maximaal één waardering verstrekt.

De aanmeldingstermijn voor de mantelzorgwaardering 2017 is van 1 april 2017 tot en met 15 november 2017. De uitbetaling vindt plaats in week 50/51 (december) 2017.