Gouda omarmt mensen met dementie en hun mantelzorgers

,

Eigenlijk kennen we allemaal wel iemand in onze omgeving met dementie. Met het vergrijzen van de bevolking groeit het aantal mensen met dementie, een verzamelnaam voor ruim 50 hersenziektes waarvan de ziekte van Alzheimer de bekendste is. In Gouda lijden er in 2025 circa 1.400 mensen aan en dat aantal verdubbelt de komende 20 jaar, zo is de voorspelling van Alzheimer Nederland.

Voor naasten van mensen met dementie kunnen de (eerste) symptomen heel confronterend zijn: vergeetachtigheid, vergissingen van tijd en plaats, kwijtraken van spullen, terugtrekken uit sociale activiteiten. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving? En hoe kunnen we hun mantelzorgers daarbij helpen?

Samen met ondernemers en partners uit welzijn, sport en zorg zet de gemeente Gouda zich in voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dat gebeurt met vele initiatieven en faciliteiten. Alzheimer Nederland heeft de gemeente dinsdag 11 juni het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’ uitgereikt.

Stevig hulpnetwerk

“Met elkaar hebben we dit certificaat verdiend en ik ben daar ontzettend trots op”, zegt wethouder Anna van Popering-Kalkman (o.a. Maatschappelijke ondersteuning en Zorg). “In Gouda hebben we oog voor inwoners met dementie én hun mantelzorgers en slaan we ook een arm om hen heen. En dat is hard nodig, want het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren flink toe. Een stevig hulpnetwerk, goede dagbesteding, voldoende woonaanbod wanneer mensen niet meer thuis kunnen wonen en tegelijk ook mantelzorgers ondersteunen, daar spannen we ons in Gouda elke dag voor in”.

Zo kunnen inwoners zonder medische indicatie bijvoorbeeld elke dinsdag en woensdag terecht bij De Buurvrouw in buurtpunt Zoutman in Kort Haarlem, waar iedereen met geheugenproblemen, dementie en/of behoefte aan een zinvolle dag welkom is. Het is een veilige plek om mensen te ontmoeten en samen actief te blijven. Ook zijn medewerkers van de gemeente en veel andere samenwerkingspartners getraind om goed om te gaan met dementie. Informatie voor mantelzorgers is te vinden op de website van Mantelzorgcentraal. Hier kunnen mantelzorgers zich registreren, waardoor het volgen van trainingen mogelijk is. Ook kan er dan meegedaan worden met de Respijtdag of de Dag van de Mantelzorger. Daarnaast is hier informatie te vinden over respijtzorg. Individuele ondersteuning is te verkrijgen via het Sociaal Team Gouda. Elke eerste woensdag van de maand vindt De Onvergetelijke Kookclub plaats (samen koken en eten) en zijn er Alzheimer Cafés.

“En dit jaar is de gemeente bovendien officieel partner van ‘Ride to Remember’, waar velen op 15 juni vanaf GoudAsfalt zullen fietsen voor Alzheimer Nederland. Zelf doe ik ook mee, nu ik sinds kort een racefiets heb”, aldus Anna van Popering-Kalkman.

Gratis trainingen over dementie

Om zelf ook dementievriendelijk te kunnen zijn, roept Gouda zoveel mogelijk mensen op om een gratis online training te doen. Op de website Samen Dementievriendelijk kunnen mensen een training volgen die bij hun beroep past om kennis over dementie te vergroten en te leren wat je moet en kan doen om mensen met dementie te herkennen en te helpen. Een basistraining over dementie op locatie is ook mogelijk, voor minimaal 10 personen. Meer informatie over de trainingen en tips voor het omgaan met dementie staan op de website GoudaWijzer.

Samenwerking ondertekend

11 juni werd vanuit verschillende branches de samenwerking ondertekend. Door ondernemers, hulpverlening, sport, zorg en welzijn. Samen houden zij dementie onder de aandacht en werken ze aan faciliteiten en ondersteuning voor mensen met dementie en/of mantelzorgers.

Persbericht: Gemeente Gouda(externe link)
Foto: Astrid den Haan