Feestelijkheid vulde de lucht tijdens de opening van de Buurvrouw Zoutman. De ruimte straalde warmte uit, versierd met slingers en bloemen, doordrongen van de zoete geur van zelfgebakken lekkernijen. Een plek die je direct omarmde als thuis.

Vanaf 14.00 uur stroomden geïnteresseerden binnen: buurtbewoners, zorgmedewerkers, vertegenwoordigers van de gemeente Gouda en zelfs wethouder Anna van Popering. Een bont gezelschap vulde de ruimte met levendige conversaties en een aangename drukte.

Verrassend lekkere opening

De officiële opening werd ingeluid door wethouder Anna van Popering en Petra Pronk, de directeur van Palet Welzijn. Symbolisch werd er een koek uitgestoken met het logo van ‘De Buurvrouw’ en was de buurthuiskamer geopend. Anna van Popering sprak:

“Als gemeente zetten wij ons actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk aan de samenleving te laten meedoen. We stimuleren en faciliteren bedrijven en organisaties die dit ook nastreven. Zo ontstaat een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent; en waarin de gemeenschap mensen met dementie een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten. Een initiatief als De Buurvrouw is daarom hartstikke welkom: een laagdrempelige toegangsplek waar je graag komt”.

Zoetigheid en vergeet-me-nietjes

Na het formele gedeelte genoten de aanwezigen van gezellige gesprekken onder het genot van hapjes en drankjes. Iedereen werd verwend met koffie, thee en heerlijke lekkernijen, waaronder tompouces en zelfgebakken koeken. Ook was er gelegenheid om creatief bezig te zijn door het versieren van een terracotta potje en dit te vullen met aarde en vergeet me niet zaadje, het symbool van Alzheimer Nederland. Hoewel de naam ‘De Buurvrouw Zoutman’ wellicht mannen op afstand zou houden, waren er zeker mannen aanwezig en deelden zij in de feestvreugde.

  

Over De Buurvrouw Zoutman

Deze warme buurthuiskamer is er speciaal voor mensen met geheugenproblemen, dementie en/of een klein sociaal netwerk. De Buurthuiskamer biedt een veilige en gezellige omgeving waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen ondernemen en ondersteuning kunnen vinden.

Locatie en contact

De Buurvrouw Zoutman bevindt zich in het gebouw Buurtpunt Zoutman aan Zoutmanplein 6A in Gouda.
Neem voor informatie contact op met Lianne Uittenbogaard, activiteitencoach bij De Buurvrouw Zoutman.

Lianne Uittenbogaard, tel: 06 – 295 17 387 of per e-mail: buurvrouwzoutman@paletwelzijn.nl

 

Fotograaf: Astrid den Haan(externe link)

Het aantal zwaarbelaste mantelzorgers dat de zorg voor hun 80+ ouders op zich neemt, groeit. Ook zijn nu meer mantelzorgers die zwaarbelast zijn dan tien jaar geleden, zo blijkt uit een recent onderzoek van het CBS.

In 2022 verleende 37 procent van de kinderen van 80-plussers mantelzorg, terwijl dit tien jaar eerder nog op 32 procent lag. Van deze kinderen geeft 7 procent aan zwaar belast te zijn, terwijl dit tien jaar geleden nog op 5 procent lag.

Wat veroorzaakt deze toename van overbelasting?

Kleinere gezinnen leiden ertoe dat mantelzorgtaken vaak bij slechts één persoon terechtkomen. Deze persoon besteedt dus meer tijd aan de zorg, wat verklaart waarom de belasting ook zwaarder wordt.

Daarnaast valt de zorg voornamelijk op dochters, die vaak zorgen verlenen op onverwachte momenten, zoals bij noodsituaties, en meer emotionele steun bieden. Dit soort zorg is belastender dan bijvoorbeeld het overnemen van administratieve taken, wat vaak door mannen wordt gedaan. Daarom ervaren dochters vaker een zware belasting dan zonen.

Hoewel het aantal ouderen dat naar een verpleeghuis gaat afneemt, gaat de mantelzorg door, zelfs bij opname. Door personeelstekorten en bezuinigingen wordt er steeds meer een beroep gedaan op mantelzorgers.

Wat is de oplossing?

De bijdrage van mantelzorgers aan onze samenleving is enorm, namelijk 44 miljard euro. Dit staat in schril contrast met de investeringen in mantelzorg en de mate waarin deze serieus worden genomen, volgens MantelzorgNL. Het is essentieel dat mantelzorgers af en toe een adempauze krijgen, dat ze hun mantelzorgtaken kunnen combineren met werk en dat ze gemakkelijk toegang hebben tot zorg, zonder de bureaucratische rompslomp waarmee ze nu te maken hebben.

Mantelzorg wordt ook genoemd als een van de oorzaken van werkgerelateerde stress. Gezien de toenemende vergrijzing en het feit dat meer mensen voor hun ouders moeten zorgen, verdient de combinatie van werk en mantelzorg aandacht. Dit benadrukt het belang van het serieus nemen van mantelzorgondersteuning, ook op de werkvloer.

Wat kun je nu doen?

Wil jij je balans blijven behouden tijdens mantelzorgen, alleen weet je niet goed hoe? Neem dan contact op met de mantelzorg coördinator van jouw regio, via:

Zoetermeer:

Mantelzorgcentraal / inZet
Wicorel Koning en Robin de Prie
E. zoetermeer@mantelzorgcentraal.nl
T. 088 02 34 223 (Wicorel)
T 088 02 34 224 (Robin

Gouda: 

Mantelzorgcentraal
Karin de Jong
E. gouda@mantelzorgcentraal.nl
T. 088 02 34 225

Waddinxveen: 

Mantelzorgcentraal / Wadwijzer
E. waddinxveen@mantelzorgcentraal.nl
T. 088 02 34 226

Bodegraven-Reeuwijk:

Mantelzorgcentraal / SAM Welzijn
Jessica Cats en Marjolein Waagmeester
E. j.cats@samwelzijn.nl
T. 0172 61 45 00

 

Bron: MantelKRACHT (Aantal zwaarbelaste mantelzorgers dat zorgt voor 80+ ouders neemt toe – MantelzorgNL)

Heb je dementie of ben je mantelzorger van iemand met dementie? Vul dan de vragenlijst in en help Alzheimer Nederland de zorg en ondersteuning bij dementie te verbeteren! Doe je ook mee?
De Dementiemonitor is het enige landelijke onderzoek naar de wensen en behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers in Nederland. Enkele thema’s die aan bod komen zijn: belasting van mantelzorgers, begrip en hulp van de sociale omgeving, gebruik en waardering van zorg en ondersteuning, wonen, technologie. Alzheimer Nederland voert het iedere twee jaar uit samen met het Nivel.
Het invullen duurt 15-20 minuten. Gebruik hiervoor een computer of tablet. Heb je de vragenlijst ingevuld? Dan ontvang je het Vergeet-mij-niet-speldje van Alzheimer Nederland gratis! Ga naar de website voor de vragenlijst: https://www.alzheimer-nederland.nl/belang…/dementiemonitor.
Wil je de vragenlijst liever op papier invullen? Bel dan (033) – 303 25 02 voor een papieren exemplaar. 

Dat is de conclusie uit het onderzoekrapport ‘Gemeente ontzorg ons!’, dat op 20 maart jl., door twee mantelzorgers is aangeboden aan Wethouder Ingeborg ter Laak.

Binnen de gemeente Zoetermeer kunnen mantelzorgers op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Op verzoek van de gemeente Zoetermeer, hebben inZet en Mantelzorgcentraal onderzocht wat mantelzorgers vinden van deze ondersteuning.

Onder leiding van twee ervaren en onafhankelijk gespreksleiders zijn tijdens groepsgesprekken met mantelzorgers de verschillende manieren van ondersteuning in kaart gebracht en besproken. Het doel van dit behoeftenonderzoek was inzicht krijgen in de wensen en behoeften van mantelzorgers binnen de gemeente Zoetermeer.

Conclusies uit het rapport

Belangrijke conclusies uit het rapport zijn dat mantelzorgers aangeven dat ze (meer) gezien, gehoord en serieus genomen willen worden door beleidsmakers, indicatiestellers en zorgverleners. Erken hun positie, rol, waarde en zie hen als gelijkwaardige partner in het zorgproces rondom hun naaste. Daarnaast ervaren mantelzorgers met name veel tijdsbelasting en stress door de regeltaken, ingewikkeldheid van het systeem, wantrouwen door indicatiestellers enzovoort. Als hierin concrete veranderingen tot stand gebracht worden zouden zij zich meer erkend, gesteund en ontzorgd voelen.

De twee mantelzorgers hebben het rapport met aanbevelingen aangeboden aan wethouder ter Laak. Zij hebben hierbij een korte toelichting op het rapport gegeven en hun eigen ervaring met mantelzorg gedeeld. De boodschap van de deelnemende mantelzorgers is kort maar krachtig: ‘Gemeente ontzorg ons!’.

De mantelzorgwaardering 2024 van de gemeente Zoetermeer bestaat ook dit jaar uit een éénmalige financiële waardering van € 200 voor mantelzorgers die intensief zorgen voor een naaste. De mantelzorgwaardering 2024 is aan te vragen van 1 april tot en met de landelijke Dag van de Mantelzorg op 10 november aanstaande.

Wanneer mag je de mantelzorgwaardering aanvragen?

Ben je een mantelzorger van 18 jaar en ouder die onbetaald zorgt voor een partner, vriend, ouder(s) of een ander familielid vanwege een chronische (psychische) ziekte, verslaving, handicap/beperking of ouderdom? Bied je deze zorg langdurig (langer dan 3 maanden aaneengesloten) en intensief (minimaal 8 uur per week)? Woont degene waarvoor je zorgt in Zoetermeer? Dan mag je de gemeentelijke mantelzorgwaardering aanvragen.

Hoe werkt de aanvraag?

De mantelzorgwaardering dien je ieder jaar opnieuw aan te vragen. Hoe doe je dat? Vul het gehele registratieformulier in op de website van Mantelzorgcentraal. Heb je je aanvraag verstuurd? Dan ontvang je een automatische bevestiging op het opgegeven e-mailadres. Heb je de e-mail niet gezien of ontvangen? Kijk dan ook nog even in je ongewenste e-mailbox.

Mantelzorgcentraal verwerkt in opdracht van de gemeente Zoetermeer de aanvragen voor de mantelzorgwaardering. Na registratie ontvang je van Mantelzorgcentraal regelmatig mail over ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers in Zoetermeer. Je ontvangt ook drie keer per jaar het gratis mantelzorgmagazine MantelKRACHT, met daarin actuele landelijke en gemeentelijke informatie over mantelzorg.

Let op! De aanvraagtermijn loopt van 1 april tot en met 10 november. Daarna kan je aanvraag niet meer voor 2024 worden meegenomen. Het bedrag zal in december door de gemeente Zoetermeer worden uitgekeerd. Per mantelzorger wordt maximaal één waardering uitgegeven.

Hulp bij aanvragen

Voor ondersteuning bij het aanvragen van de waardering is de coördinator mantelzorg op donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur aanwezig op de inlooplocatie van inZet Noordhove & Seghwaert, Petuniatuin 7a in Zoetermeer.

Vragen over de waardering of wil je een afspraak maken voor het spreekuur? Mail hiervoor naar zoetermeer@mantelzorgcentraal.nl