Themabijeenkomst Mentorschap & Bewind in Gouda op 28 september 2021

Soms krijg je als mantelzorger te maken met de situatie dat je de financiën en de “regelzaken” aan een ander over moet laten. Dit kan bijvoorbeeld omdat je een kind hebt die 18 wordt of omdat je een partner hebt of een ouder die niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen.

Voor de mantelzorgers die daar meer over willen weten organiseren we op dinsdag 28 september een themabijeenkomst Mentorschap en Bewind. De trainer van deze avond is Dorine Wind van bureau “Curasen”. Dorine heeft ruime ervaring als bewindvoerder en als onafhankelijk cliëntondersteuner.

Dit gaan we bespreken:

 • Hoe maak je wensen bespreekbaar en wie mag wat regelen?

 • Wat kun je van te voren al regelen en in kaart brengenen hoe doe je dat dan?

 • Wie mag beslissingen nemen als je dat zelf niet kunt?

 

Ook dit komt aan de orde:

 • Vormen van wettelijk vertegenwoordiging door professional of familie

 • Uitleg over het verschil tussen mentorschap, bewindvoering en curatele en wat daar voor nodig is om het te regelen

 • Wat is een gedwongen of ongedwongen maatregel

 • Wat is het verschil tussen wilsonbekwaam, handelingsonbekwaam en handelingsonbevoegd

Deze avond is er ook gelegenheid om advies en vragen te stellen. Om tijdens de bijeenkomst in te spelen op de verschillende situaties is het fijn als je bij het aanmelden aan wilt geven of je zorgt voor je kind, partner of ouders zodat we passende voorbeelden kunnen bespreken.

Waar & Wanneer?

Datum  : dinsdag 28 september 2021

Tijd        : inloop vanaf 19.00 uur, start 19.15 tot uiterlijk 21.30 uur

Waar     : Ontmoetingscentrum Van Noord, Lekkenburg 1, 2804 XA  Gouda

Aanmelden

Je kunt je voor deze themavond aanmelden door een email te sturen naar gouda@mantelzorgcentraal.nl  o.v.v.  ‘Mentorschap & Bewind ; je naam, mailadres en telefoonnummer én voor wie je zorgt (kind, partner of ouders). Let op VOL=VOL

Mantelzorgwaardering Zoetermeer aanvragen

Mantelzorgers zorgen langdurig, intensief en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Ben je mantelzorger voor iemand in Zoetermeer? Dan kom je voor 2021 mogelijk in aanmerking voor de Mantelzorgwaardering.

Waardering voor mantelzorgers

Met de mantelzorgwaardering laat gemeente Zoetermeer haar waardering blijken voor de inzet van haar mantelzorgers. In 2021 bestaat de mantelzorgwaardering opnieuw uit een éénmalige financiële waardering van € 200,-.

De waardering is aan te vragen via het registratieformulier: klik hier

 • –  Je komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering wanneer je 18 jaar of ouder bent en onbetaald voor je naaste zorgt.
 • –  De zorg is langdurig (meer dan 3 maanden aaneengesloten) en intensief (meer dan 8 uur per week).

Let op! De aanmeldingstermijn voor de mantelzorgwaardering is tot en met 10 november 2021, tevens de landelijke Dag van de Mantelzorg. Per mantelzorger wordt maximaal één waardering uitgegeven.

 

Gang van zaken

Zodra je aanvraag verstuurd is, ontvang je een automatische bevestiging op het opgegeven e-mailadres. Niet gezien of ontvangen? Het kan zijn dat de bevestiging in je ongewenste E-mail terecht gekomen is. Na registratie ontvang je vier keer per jaar het magazine voor mantelzorgers met actuele landelijke en gemeentelijke informatie over mantelzorg. De uitbetaling van de waardering vindt plaats vanaf week 49.

 

Nog vragen of hulp nodig?

Omdat er vanwege de corona maatregelen nog geen inloop spreekuur voor mantelzorgers is, kun je op afspraak langs komen voor hulp bij het aanvragen van de mantelzorgwaardering.

Voor een afspraak en/of vragen kun je mailen naar E.  zoetermeer@mantelzorgcentraal.nl.

Belastingaangifte voor mantelzorgers

De belastingaangifte kan weer worden ingevuld. De uiterste datum dat de belastingaangifte gedaan moet worden aan de belastingdienst is 8 mei 2021.

De jaarlijkse belastingaangifte brengt voor veel mantelzorgers extra taken met zich mee. Niet alleen moet je je eigen belastingaangifte doen, maar ook vaak voor degene waarvoor je zorgt moet de aangifte ingediend worden.

Welke zorgkosten mag ik aftrekken? En de inkomsten die ik vanuit een PGB uitbetaald krijgt, waar moet ik die opgeven?

Hoe zit het en waar vind ik hulp?

In Gouda kan je in de maand april hulp voor de belastingaangifte 2020 krijgen bij de Papierwinkel van het Sociaal Team Gouda. Bel met 0800 900 421 om een afspraak in te plannen.

In Waddinxveen kunnen mensen met gezinsinkomen niet hoger dan € 30.825 terecht bij de formulierenbrigade voor hulp bij belastingaangifte. Voor alleenstaanden geldt een inkomensgrens van max. €22.700.
Aanmelden kan via formulierenbrigade@bibliotheekdegroenevenen.nl of T. 06 82 996 078 (op vrijdagen van 10.00 tot 12.00 uur). Zij helpen ook bij het aanvragen voor uitstel voor de belastingaangifte.

Aan de slag met de belastingen

Wil je toch zelf aan de slag, dan is het goed om te weten dat er zorgkosten zijn die je kunt aftrekken.  Mantelzorg NL, de landelijk belangenvereniging voor mantelzorgers, heeft een handig boekje uitgegeven die je tegen een kleine vergoeding kunt kopen.

Graag geven we hieronder een kortoverzicht van de voorwaarden en aftrekmogelijkheden.
Er zijn een aantal basisvoorwaarden waar aan voldaan moet worden en is er een “drempel inkomen” dat per situatie verschilt:

 • • De kosten moeten verband houden met invaliditeit of ziekte
 • • De kosten moeten betaald zijn in 2020
 • • Je mag alleen kosten aftrekken waarvoor je geen vergoeding kunt krijgen van je (zorg) verzekering of de bijzondere bijstand.

Verder zijn er voorwaarden verbonden aan de perso(o)n(en) voor wie de kosten worden gemaakt en het soort kosten:

 • • Jezelf en/of je fiscale partner
 • • Je kinderen, jonger dan 27 jaar, ongeacht of ze thuis wonen of elders, die niet in staat zijn de kosten zelf te betalen

Of de kosten van personen indien zij niet instaat zijn om de kosten zelf te betalen, te weten:

 • • Ernstig gehandicapten, iemand met een WLZ-indicatie, van 27 jaar of ouder waarmee je een gemeenschappelijk huishouden voert.
 • • Inwonende ouders, broers of zussen, die afhankelijk zijn van jouw zorg. Dat houdt in dat ze zonder de mantelzorg die jij geeft, zouden zijn aangewezen op professionele zorg, thuis of in een instelling. Hiervoor is geen indicatie nodig.

Onderstaande specifieke zorgkosten kun je aftrekken:

 • • Geneeskundige hulp en behandelingen:
   • Behandelingskosten en verpleging in een ziekenhuis of verpleeginstelling
   • Huisarts, tandarts, fysiotherapeut of specialist
   • Behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een arts, zoals acupunctuur, revalidatie, logopedie en homeopathie
   • Kosten van een behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts, zoals diëtist, mondhygiënist of oefentherapeut.
 • • Medicijnen: de kosten van medicijnen (ook voorgeschreven verbandmiddelen) die je zelf betaald, bijv. omdat je moet bijbetalen. Wel moeten ze zijn voorgeschreven.
 • • Hulpmiddelen: zoals steunzolen; kunstgebit; gehoorapparaat; hulpmiddelen ter vervanging van het gezichtsvermogen (maar geen bril of lenzen of laserbehandeling); prothesen; aanpassingen t.a.v. de handicap; onderhoud van de hulpmiddelen; aanpassingen aan vervoersmiddelen; zorgrobot.

Wat niet kan worden afgetrokken zijn hulpmiddelen zoals krukken, rolstoel, scootmobiel en rollator. 

 • • Vervoer
   • Uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis
   • Uitgaven voor ambulancevervoer
   • Extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit
   • Reiskosten ziekenbezoek
 • • Diversen
   • Extra uitgaven voor kleding en beddengoed

Je mag hiervoor een vast bedrag van € 300,- aftrekken indien:

 • • De uitgaven een rechtstreeks gevolg zijn van de ziekte of invaliditeit
 • • De ziekte of invaliditeit behoort tot jouw huishouden
 • • De ziekte minimaal 1 jaar duurt of waarschijnlijk gaat duren

Als je kunt aantonen d.m.v. bonnen, dat je meer dan € 600,- hebt uitgegeven, dan kun je een bedrag van € 750,- aftrekken.

 • • Uitgaven voor extra gezinshulp
 • • Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist.

Wat nog meer

Verder staan in het boekje van Mantelzorg NL ook de fiscale aspecten van samenwonen beschreven en andere regelingen die van belang kunnen zijn.

Als je lid van de ANBO bent dan kan je ook gebruikmaken van een opgeleide vrijwilliger die je kan helpen. Ook kan je bij de belastingdienst zelf terecht voor specifieke vragen.

PGB gerelateerde zaken

PGB gerelateerde zaken staan niet in de belastingspecial van MantelzorgNL beschreven. Een tip is om het wel goed na te kijken. Als je loon wordt uitbetaald vanuit PGB via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), dan staat deze bij ‘inkomsten uit werkgever’ en zijn alle inhoudingen al gedaan.

Als dit niet het geval is, dan moet je het loon vanuit PGB aangeven bij ‘inkomsten uit overig werk’. Let er dan wel op dat je de loonheffing en de inhouding van de zorgverzekeringswet alsnog moet afdragen over dit bedrag!
Wil je dit voorkomen in de toekomst, dan geeft de belastingdienst de tip om een voorlopige aanvraag inkomstenbelasting voor het volgend jaar aan te vragen.

Gesprekken met 9 politieke partijen over mantelzorg

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. De belangenvereniging voor mantelzorgers, MantelzorgNL heeft een 9-tal  Tweede Kamerleden bevraagd over wat zij vinden van mantelzorg.

Wat ze zelf met mantelzorg hebben?

Wat hun partij heeft gedaan voor mantelzorgers?

En hoe ze het mantelzorgers makkelijker willen maken. Denk aan minder regels, waardering en combinatie van werk en mantelzorg.

Dit soort vragen komen in de gesprekken naar voren. Er zijn gesprekken met kamerleden van CDA, Christenunie, D66, VVD, PvdA, PVV, SGP, GroenLinks en 50+

Bekijk de gesprekken via deze link op MantelzorgNL

Onderzoek naar maatschappelijke waarde van mantelzorg

22 miljard is de maatschappelijke waarde van mantelzorg per jaar. Dit voordeel is echter niet gratis. Goede ondersteuning loont. Zo blijkt uit onderzoek dat Ecorys uitvoerde in opdracht van MantelzorgNL.

Voor het eerst is berekend wat de waarde van mantelzorg is voor de maatschappij: 22 miljard per jaar. Dit is niet gratis. De uren die je als mantelzorger besteedt aan zorg, kun je bijvoorbeeld niet werken. En val je als mantelzorger uit? Dan zijn de kosten om dit op te vangen nóg hoger.

Mantelzorgcentraal vindt het een goede zaak dat het met dit onderzoek beter inzichtelijk gemaakt wordt wat mantelzorgers betekenen voor de maatschappij. Het helpt om het belang van ondersteuning en respijtzorg onder de aandacht te brengen. En dat is nodig!

Lees het hele artikel op MantelzorgNL.