Mantelzorgers krijgen hoger loon voor hulp in huis en begeleiding

Goed nieuws voor mantelzorgers die zorg verlenen vanuit een persoonsgebonden budget (pgb): het pgb-uurtarief moet hoger zijn dan het minimumloon. Dit bepaalde de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter in sociale zekerheidszaken, op 16 augustus. Deze uitspraak draagt bij aan de erkenning van mantelzorgers. Veel gemeenten hanteren het minimumloon of een uurtarief net daar boven. Deze uitspraak betekent dus dat gemeenten het tarief moeten aanpassen.

 

Duidelijkheid over pgb-uurtarief

De uitspraak gaat over het informeel pgb-uurtarief voor hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. Dit is het uurtarief voor hulp door mensen uit de eigen omgeving, zoals een partner, familieleden en vrienden. Het was lange tijd onduidelijk welk tarief gehanteerd moest worden. De Wmo 2015 stelt alleen dat gemeenten een passend tarief moeten hanteren. De Centrale Raad van Beroep heeft met haar uitspraak nu aangegeven wat een passend tarief is.

Wat is een persoonsgebonden budget?

In Nederland kan iemand een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangen om zelf de zorg en ondersteuning te organiseren en in te kopen die hij of zij nodig heeft. Een PGB wordt verstrekt aan mensen met een beperking of aandoening die langdurige zorg of ondersteuning nodig hebben. Er zijn verschillende redenen waarom iemand in aanmerking kan komen voor een PGB.

Wat wordt het nieuwe tarief?

Voor Hulp bij Huishouden is het uurtarief bepaald op de hoogste periodiek van de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), schaal 15. Voor individuele begeleiding wordt dat ook de hoogste periodiek van de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), schaal 30.

Blij met deze uitspraak

Mantelzorgers verdienen een passende beloning. En dit draagt bij aan de erkenning van mantelzorgers. Dit kost niet meer geld, maar helpt bij het oplossen van het personeelsprobleem in de zorg. Juist daarom is ondersteuning en waardering van mantelzorgers zo belangrijk. Het is fijn dat alle gemeenten in Nederland hetzelfde tarief moeten gaan gebruiken.

Wat kun jij nu doen?

Word jij betaald uit een informeel pgb voor huishoudelijke hulp of individuele begeleiding en ontvang je nu het minimumloon? Vraag dan bij de budgethouder na of de tarieven aangepast worden.

 

Bron: MantelzorgNL