De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2022. De overheid heeft het bedrag van de eenmalige energietoeslag vastgesteld op € 800 per huishouden. Op 5 juli heeft het kabinet besloten om de energietoeslag te verhogen naar € 1.300.

Sinds oktober 2021 zijn de gas- en energieprijzen flink gestegen. De rijksoverheid stelt daarom financiële steun beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Huishoudens met een laag inkomen die bij die bij de gemeente bekend zijn, hebben automatisch een bedrag van € 800,00 op hun rekening gekregen. Het gaat dan om huishoudens die van de gemeente een uitkering, bijzondere bijstand of minimaregeling ontvangen.

Zelf energietoeslag aanvragen

Vanaf 16 mei t/m 1 december 2022 kunnen andere huishoudens met een laag inkomen zelf de energietoeslag aanvragen.

  • Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. De gemeente zorgt ervoor dat u de extra compensatie van € 500 krijgt.
  • Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan hoeft u ook niks te doen. U krijgt de extra compensatie van € 500 automatisch van de gemeente.

Nog geen energietoeslag ontvangen? Neem contact op met uw gemeente

Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar heeft u de energietoeslag nog niet ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente. Niet bij iedere gemeente is het al mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het kan zijn dat u dus nog even moet wachten.

Check de infomatie op de website in uw gemeente

“Hoeveel ligt er op uw bordje?”, dat was de vraag die centraal stond tijdens de workshops die het team mantelzorgondersteuning van inZet afgelopen vrijdag 5 augustus organiseerde voor mantelzorgers. De workshop BordjeVol is een gratis workshop die bij inZet in Rokkeveen plaatsvond.

De methode van BordjeVol geeft inzicht in de mantelzorgtaken en alle andere dingen die deel uitmaken van het leven. Welke taken zijn energievreters en welke activiteiten geven juist energie? En hoe is de balans daarvan? Spelenderwijs helpt het de mantelzorger om keuzes te maken en hoe je hulp kunt vragen aan je omgeving. Door deze aanpak komt de behoefte van de mantelzorger snel naar voren en wordt inzichtelijk welke hulp mogelijk is, waar hij/zij zelf niet gauw aan denkt. Het was een waardevolle dag met positieve reacties en uitkomsten. Een mantelzorger vertelde na afloop: “Ik vond de workshop verdiepend, het gaf mij meer inzicht dan vooraf gedacht. Ik heb weer nieuwe ideeën waardoor ik het zorgen voor mijn vrouw beter vol kan houden”.

Op 7 oktober organiseert inZet nogmaals een dag met workshops BordjeVol voor geregistreerde mantelzorgers, onder leiding van een coördinator mantelzorg. Zorgt u ook intensief voor een (chronisch) zieke partner, een hulpbehoevende ouder, of een kind met beperking en heeft u zich dit jaar nog niet geregistreerd?  Op deze pagina kunt u zich aanmelden zodat u ook gebruik kan maken van mantelzorgondersteuning en deze workshop.

Op dinsdag 19 juli 2022 van 10:00 tot 11:30 uur organiseren we een mantelzorgcafé op de inZet inlooplocatie Noordhove & Seghwaert op de Petuniatuin 7a.

Ervaringen uitwisselen met gelijkgestemden kan heel prettig zijn. In dit mantelzorgcafé staat de vraag ‘Hoe sta ik ervoor?’ centraal. Onder leiding van de coördinator mantelzorg en ouderenadviseur praten we over de balans tussen zorgen voor je naaste en zorgen voor jezelf.

Door middel van het gedachtengoed Positieve Gezondheid kijken we samen naar wat er al goed gaat en naar wat jou als mantelzorger energie geeft om het zorgen voor een ander vol te houden. Het mantelzorgcafé is gratis en bedoeld voor mensen die (intensief) zorgen voor een naaste die ziek, beperkt of hulpbehoevend is.

Aanmelden is noodzakelijk en kan via zoetermeer@mantelzorgcentraal.nl met vermelding van uw naam, postcode en telefoonnummer.

Voor een kwart van alle jongeren zijn zorgtaken, zorgen maken én zorg missen dagelijkse kost. In de Week van de Jonge Mantelzorger van 1 t/m 7 juni wordt aandacht gevraagd voor de (h)erkenning van deze toppers. Want zij zijn Niet te missen.

 
Ook de Zoetermeerse Isa groeit op in een gezin waar haar oudste broer extra zorg en aandacht nodig heeft.

Meer verhalen lezen van jonge mantelzorgers? Kijk eens op WeekvandeJongemantelzorger.nl

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger, ook in Gouda, Zoetermeer en Waddinxveen. Zij groeien op in een gezin met iemand met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur. Zij vinden het zorgen voor een ander vaak normaal, maar het kan ook zwaar zijn.

Zo kunnen jonge mantelzorgers zich zorgen maken of juist zorgen voor zichzelf missen. Meer dan hun leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie thuis. Om hen te ondersteunen en zichtbaar te maken is het jaarlijks van 1 tot en met 7 juni de nationale Week van de Jonge Mantelzorger.
Ook in onze regio kijken we om naar jonge mantelzorgers. Zo zijn er bijeenkomsten en activiteiten en worden ook de jonge mantelzorgers gewaardeert! Dit doen we vanuit 2BeCool, de jongerentak van Mantelzorgcentraal specifiek voor deze doelgroep.

Vaak beseffen jonge mantelzorgers en mensen uit hun omgeving niet dat zij opgroeien in een situatie die anders is dan die van de meeste mensen. Het zorgen lijkt vanzelfsprekend en verloopt vaak vanzelf. Toch is het goed om stil te staan bij de gevolgen van zo’n zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kun je je nog wel goed genoeg concentreren op school als je zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet je soms afspraken met vrienden afzeggen omdat je moeder niet alleen thuis kan zijn?

Ook al zien deze jongeren zichzelf niet als jonge mantelzorgers, ze ondervinden wel de gevolgen van de zorgsituatie al op jonge leeftijd. Daarom is er de bewustwordingscampagne ‘Niet te missen’ die laat zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. Zo hopen we dat jonge mantelzorgers meer gezien worden en er meer bewustwording, herkenning en erkenning komt.

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger wordt in het hele land extra aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers, om hen te waarderen en zichtbaar te maken.

In Zoetermeer, Gouda en Waddinxveen kunnen kinderen/jongeren van 8 tot 18 jaar die opgroeien in een gezin met extra zorg, zich registreren via de www.2becool.nl. Je bljift dan op de hoogte van alle bijeenkomsten, activiteiten en de waardering.

  • Voor Zoetermeer bestaat de mantelzorgwaardering uit een cadeaukaart van Bol.com ter waarde van €20,- en wordt aangeboden door Gemeente Zoetermeer.

  • In Gouda is op 10 juni een leuke Disco & Chill-avond voor jonge mantelzorgers

  • Ook inWaddinxveen ontvangen jonge mantelzorgers een eigen waardering. Zo was er onlangs een leuk uitje naar het Klimpark Alphen samen met jonge mantelzorgers uit Gouda. Op de hoogte blijven? Reden genoeg om je in te schrijven als jonge mantelzorger!

Kijk voor meer informatie over de Week van de Jonge Mantelzorger en de Niet te missen-campagne op www.weekvandejongemantelzorger.nl.